Svært at kræve samgravning

Svært at kræve samgravning

Det er kun i særlige tilfælde, at kommunen kan kræve, at fibernetudbydere graver deres ledninger ned i fællesskab

Det kan være irriterende for borgere, at fibernet-selskaber graver ned i forlængelse af hinanden i stedet for samtidig.

Men det er ikke nok til, at Hvidovre Kommune kan kræve, at selskaber samgraver.

- I specialtilfælde som f.eks ved total renovering af en gågade kan kommunen ved en længerevarende procedure kræve, at ledningsejere har en mulighed for at samgrave. Såfremt de ikke vil benytte den mulighed, så er der en efterfølgende ”karensperiode” på typisk nogle få år, hvor ledningsejerne ikke får lov til at grave, oplyser Michael Daugaard, der er chef for vej- og park i Hvidovre Kommune.

Selskaber har selv mulighed

Han oplyser endvidere, at selskaberne selv har en mulighed for at undersøge, om der er andre selskaber, der har planer om at grave - f.eks. fibernet - og at de så kan vælge at slå sig sammen og dele udgifterne.

- Staten har en procedure, hvor ledningsejere starter med at anmelde i et officielt ledningsregistreringssystem (LER), at de ønsker at grave i nogle givne veje, samtidig kan andre ledningsejere vælge at få den besked fra LER, og derefter kan to eller flere ledningsejere aftale, hvordan de graver sammen, siger Michael Daugaard.

I den konkrete situation i Hvidovre, hvor borgere i den sydlige del af Hvidovre har oplevet, at deres fortove og indkørsler er blevet gravet op flere gange, skyldes det, at selskaberne bag fibernetnedgravningen ikke har kunnet blive enige.

- TDC anmeldte, at de ville grave, men TDC kunne ikke blive enige med Gigabit om at dele udgifter og betingelser, bl.a. fordi de to firmaer bruger hver deres metode til at grave. TDC graver traditionelt med en rende i fortovet, mens Gigabit graver huller i fortovet og foretager en underjordisk ”skydning” af kablet mellem to huller, uddyber Michael Daugaard.

Den førnævnte lovgivningen er altså primært møntet på firmaer, der gerne vil samarbejde og deles om udgifterne.

key

menu
menu