Svage elever får turboforløb

Svage elever  får turboforløb

Gungehusskolen sætter ekstra ind i forhold til de elever, der er IKKE-uddannelsesparate. Til det har skolen fået bevilget et beløb på 60.000 kr. fra Undervisningsministeriet.

Turboforløbet hedder "Dit liv, din læring" og er et to-ugers forløb, hvor der arbejdes med elevernes personlige og sociale kompetencer, herunder selvværd og motivation, med fokus på den fagfaglige undervisning i dansk og matematik.

Efter det første to-ugers forløb deltager eleverne desuden i et otte-ugers forløb, hvor de får en mentor. Forløbet er henvendt til en gruppe elever på 8. klassetrin, som er ikke-uddannelsesparate.

Det bevilgede beløb fra Undervisningsministeriet på 60.000 kr. dækker 80% af udgifterne. De resterende 20% dækkes af Hvidovre Kommunes Center for Skole og Uddannelse.

Turboforløbet er en del af et større satspuljeprojekt, der skal vise, hvordan forskellige intensive læringsforløb styrker elevernes læring, udvikling og uddannelsesparathed. Projektet skal samtidig vise, om forløbene medvirker til langvarige, positive effekter for den enkelte elev.

menu
menu