Svend Aagesens Allé atter på dagsordenen

Svend Aagesens Allé atter på dagsordenen

Beboere i området fastholder kritik og mener, at byggeriet vil give for store indsigtsgener

Bygning på Svend Aagesens Allé 10 foreslås nu spejlvendt - så højeste bygning placeres på grundens laveste punkt. Dertil ønskes lejlighederne mindst 58m2 store.

Det er i hvert fald hvad Dansk Folkeparti foreslog på seneste Bygge- og Planudvalgsmøde. De øvrige partier og lister afventer endelig beslutning til behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Sagen om et muligt etageboligbyggeri, der indeholder ældre-, handicap-, ungdomsboliger samt ikke generende erhverv og offentlige funktioner, har efterhånden været til politisk behandling og til naboernes frustration i knap fem år.

Seneste runde i Bygge- og Planudvalget har således afstedkommet 24 høringssvar, der påpeger en række problemer ved byggeriet - set med naboernes øjne.

Ikke lyttet til

- Projektet indebærer fortsat væsentlige og urimelige indsigtsgener for de nærmeste naboer. Endvidere er det min vurdering, at projektet går udover det, som naboer med rimelighed kan forvente og bør tåle, skriver f.eks. Laura Svaneklink, der er beboer i området.

Hun påpeger, at boligbebyggelse i 5 etagers højde, "meget tæt til skel, giver naturligvis indsigtsgener".

I andre høringssvar lyder det, at de omkringboende borgere måske er forsøgt inddraget i processen, men at de ikke er blevet lyttet til.

- Der hersker i hele kvarteret en kollektiv følelse af, at vi som ejere af huse og tilhørende haver ganske uden vores vilje er blevet konfronteret med en forening af politiske kræfter og stærke økonomiske interesser, som nok lytter, men som på ingen måde agter at lade sig anfægte af vores råb om hjælp i en fortvivlet situation, skriver Nanna og Jørgen Larsen, der ligeledes bor tæt på Svend Aagesens Allé.

Den seneste politiske runde med Svend Aagesens Allé 10 handler om, at en ny delvis ejer af grunden ønsker at ændre på antallet af ældre-, handicap- og ungdomsboliger og i stedet vil bygge et antal private studieboliger. Det er disse sidstnævnte boliger, som Dansk Folkeparti ønsker skal være mindst 58m2 store. Hvis bygningen spejlvendes vil den i øvrigt fortsat bestå af tre længebygninger i to og tre etager, hvor der i punkthuse vil være yderligere 2-3 etager ovenpå.

key

Naboerne til Svend Aagensens Allé har ikke ændret syn på et eventuelt byggeri på grunden - de mener fortsat, at indsigtsgenerne fra et op mod 18 meter højt byggeri vil være massive.

Naboerne til Svend Aagensens Allé har ikke ændret syn på et eventuelt byggeri på grunden - de mener fortsat, at indsigtsgenerne fra et op mod 18 meter højt byggeri vil være massive.

menu
menu