SVEND AAGESENS ALLÉ ER ET STØJBELASTET ERHVERVSOMRÅDE

SVEND AAGESENS ALLÉ ER ET STØJBELASTET ERHVERVSOMRÅDE

- og her må ikke bygges boliger, skriver BORGERE i Hvidovre Nord:

På Kommunalbestyrelsesmøde den 30. April 2019 blev det vedtaget at igangsætte nyt lokalplanforslag med boliger på Svend Aagesens Alle.

Vedtagelsen er begrundet i Kommuneplan 2016, der angiver rammeområde 1A5 som område med blandede byfunktioner.

Desværre er rammeområde 1A5 ikke lovligt vedtaget som område med blandede byfunktioner i Kommuneplan 2016. Den eneste lovlige anvendelse af rammeområde 1A5 er derfor stadigvæk erhverv.

Hvidovre Kommune følger ikke Miljøministeriet vejledning for kommuneplanlægning fra maj 2008 afsnit C.4.2 Nr. 2

Områder med blandede byfunktioner:

Hensigten med vejledningen er, at der i eksisterende byområder skal være mulighed for at planlægge en blanding af mange forskellige byfunktioner, som ikke er miljøbelastede. Der henvises blandt andet til vejledende støjgrænser, der er fastsat i Miljøstyrelsens vejledning 1/1997 “Støj og vibrationer fra jernbaner” med tillæg offentliggjort juli 2007.

I Kommuneplan 2016 mangler undersøgelser og dokumentation for, at rammeområde 1A5 ikke er miljøbelastet. Anvendelsen kan derfor ikke ændres fra erhverv til område med blandede byfunktioner.

Hverken Kommuneplan 2016 eller de 2 tilhørende miljøvurderinger indeholder nogen form for dokumentation, der viser at rammeområde 1A5 ikke er miljøbelastet.

Kommuneplan 2016 er således ulovligt vedtaget af kommunalbestyrelsen for rammeområde 1A5 med blandede byfunktioner.

Den ulovlige vedtagelse kan af sagens natur ikke lægges til grund for, at igangsætte et nyt lokalplanforslag med boliger på Svend Aagesens Alle.

Det nu igangsatte lokalplanforslag med nye boliger på Svend Aagesens Alle må derfor standses.

Borgere i Hvidovre Nord

menu
menu