Svend Aagesens Allé-projekt ændret markant

Svend Aagesens Allé-projekt ændret markant

Lokalplanshøring derfor foreløbig udskudt, fordi ny entreprenør ønsker at bygge større antal privatudlejede studieboliger

En godkendelse af at sende lokalplanen for Svend Aagesens Allé 10 i høring, blev i sidste sekund taget af bordet, da Bygge- og Planudvalget behandlede sagen i sidste uge.

Udvalget blev nemlig forelagt, at FA09 på vegne af ejeren af grunden, Postfunktionærernes Andels-Boligforening (PAB), ønsker at reducere det almene projekt, der ellers var planer om at opføre.

Med reduktionen vil projektet blive ændret fra i alt 236 almene boliger til kun 148 almene boliger. Det betyder færre ældreboliger, færre boliger til borgere med funktionsnedsættelser og færre ungdomsboliger.

Flere studieboliger

I stedet ønsker FA09 og PAB i samarbejde med den private entreprenør CPHconstruction, at der opføres yderligere i alt 188 studieboliger. Dermed vil antallet af boliger i et nyt projekt altså ikke blive reduceret hvad angår antal af boliger, men derimod nå op på i alt 336 boliger.

Studieboligerne, som den private entreprenør ønsker at opføre, kaldes i materialet ungdomsboliger, men kan ikke sammenlignes med ungdomsboliger indenfor det almene. Der er derimod tale om boliger på ca. 35-40m2, der ønskes udlejet på almindelige markedsvilkår.

Af mailkorrespondancen mellem FA09, den private entreprenør CPHconstruction og Hvidovre Kommunes administration fremgår det endvidere, at der er et ønske om at ændre bygningsfysikken. Hvidovre Kommune har foreløbigt svaret, at det ændrer på de aftaler, der hidtil er indgået.

- Der er tale om nye oplysninger, hvad angår boligmix, ejerform og bygningens udtryk. Økonomiudvalget har tidligere drøftet boligmixet og ejerforholdene med tidligere ejer, og der var skabt en fælles forståelse af hvor mange ældre- og støttede boliger samt ungdomsboliger, der skulle være på Svend Aagesens Alle, og alle boligerne skulle udbydes efter almenboliglovens regler. Det præsenterede forslag ændrer denne fælles forståelse, hvorfor vi meddelte, at dette atter må drøftes i politisk regi, skriver direktør Gert Stepahn Nelth i en mail til udvalgsmedlemmerne i Bygge- og Planudvalget.

Af sagsbehandlingsreferatet fremgår det, at udvalget har udsat sagen til såkaldt politisk drøftelse.

key

menu
menu