Sygemelding skabte modvilje

Sygemelding skabte modvilje

Enhedslistens nye mandat er sygemeldt frem til slutningen af 2019. Indtil da varetager partiets 3. suppleant hvervet - begge får løn får arbejdet

Er det rimeligt at hæve løn, hvis man ikke har været og pga. af sygdom fremadrettet foreløbig heller ikke er i stand til at varetage sit arbejde i kommunalbestyrelsen?

I følge Styrelsesloven er der ingen tvivl. Det er først, når man beder om permanent fritagelse fra sin forpligtelse som kommunalbestyrelsesmedlem, at man kan "slippe" for lønnen. Det samme gælder, hvis man bliver indkaldt til kommunalbestyrelsen som suppleant, fordi ens partis mandat er udtrådt af kommunalbestyrelsen.

Det er præcis sådan situationen er for Enhedslisten i Hvidovres kommunalbestyrelse. Her har partiets valgte mandat, Mogens Leo Hansen, netop bedt om fritagelse og i stedet er partiets førstesuppleant, Marianne Rosenkvist, indkaldt. Sidstnævnte er pga. barns sygdom ikke i stand til at indtræde i kommunalbestyrelsen før efter den 31. januar 2019.

Indtil hun eventuelt kan indtræde i kommunalbestyrelsen er det således Enhedslistens andensuppleant, Gert Wahl, der træder ind i kommunalbestyrelsen. I den kommende periode frem til og med december 2019 får begge således vederlag for at sidde i kommunalbestyrelsen.

Undlod at stemme

Og den detalje fik især Konservative til at ytre sig på seneste kommunalbestyrelsesmøde, da sagen blev behandlet.

- Reglerne er som de er, men det kan godt virke lidt mærkeligt. Jeg synes, at Enhedslisten vælger både og, når man belaster kommunekassen på den her måde, sagde Steen Ørskov under debatten og undlod at stemme, da beslutningen stod til afstemning.

Hans kritik udløste ikke svar fra Enhedslistens Karin Kofod, der på mødet deltog som suppleant for Gert Wahl. Borgmester Helle Adelborg påpegede imidlertid, at situationen med vederlag til to medlemmer, selv om det ene ikke kan varetage sit hverv, er helt efter lovens rammer.

- Det er vel sådan, må man forstå det, at så er der to år tilbage af valgperioden, når Marianne Rosenkvist kan varetage sit hverv (fra januar 2020, red.). Den beskyttelse ligger der i loven, sagde Helle Adelborg.

Hvidovre Kommune har på forespørgsel fra Hvidovre Avis oplyst, at Marianne Rosenkvist modtager et månedligt honorar på 14.545,47 kr. Dermed udløser Enhedslistens "ekstra" mandat en ekstraudgift på 145.454 kr. for Hvidovre Kommune.

Modregnes vederlag fra kommunalbestyrelsen i eventuelle sygedagpenge eller eventuel kontanthjælp?

- I forhold til kontanthjælp er hovedreglen, at indtægter modregnes. Honorarer/diæter mm. i forbindelse med borgerligt ombud er omfattet af hovedreglen og indgår derfor i beregningen af kontanthjælp. I forhold til sygedagpenge gælder det, at honorarer mv. i forbindelse med borgerligt ombud ikke modregnes, skriver Hvidovre Kommune i et skriftligt svar til Hvidovre Avis.key

Mogens Leo Hansen er netop udtrådt af komunalbestyrelsen.

Mogens Leo Hansen er netop udtrådt af komunalbestyrelsen.

menu
menu