Syv bekymrede høringssvar

Syv bekymrede høringssvar

Borgere bag høringssvar foretrækker parcelhusgrunde frem for bofællesskab til borgere med funktionsnedsættelse

Øget trafikbelastning, utryghed for områdets børn og familier samt værdiforringelse af nuværende ejendomme i området.

Det er nogle af de bekymringer, som i alt syv høringssvar bringer frem i forbindelse med en forudgående høring om ændring af anvendelsen af Parallelvej 47A-D.

Den planlagte ændring af anvendelsen af grunden går på, at den nuværende udstykning af grunden til fire parceller ønskes ændret til, at der på grunden kan bygges et bofælleskab for 24 beboere med funktionsnedsættelser.

I flere af høringssvarene nævnes, at eventuelt psykisk syge og eller skizoide, efter beboernes mening er uhensigtsmæssigt i et almindeligt beboelseskvarter.

Ikke psykotiske

Der er imidlertid ikke tale om den form for beboere i det formentlig kommende bofællesskab på adressen.

- Center for Handicap og Psykiatri oplyser, at bofællesskabet skal danne rammen om permanente boliger til borgere, som har behov for støtte og vejledning til at strukturere deres hverdag. Der er ikke tale om et tilbud for “psykisk syge” under psykiatrien og der vil ikke blive tale om “psykotiske” eller “skitzoide” beboere, ligesom det ej heller er planen, at socialpsykiatrien skal frekventere bofællesskabet, bemærker Hvidovre Kommunes administration til høringssvarene.

Heller ikke de øvrige bekymringer giver fra Hvidovre Kommunes side anledning til, at der foreslås ændringer i planerne.

Sagen blev behandlet på Økonomiudvalget i går og skal dernæst videre til afsluttende behandling i kommunalbestyrelsen.key

menu
menu