Tænk på nye boformer...

Tænk på nye boformer...

Der er få ledige byggepletter tilbage i Hvidovre, og de seneste der har været, er blevet brugt til rækkehuse.

Der er i udgangspunktet ikke noget galt med rækkehuse, men hvorfor egentlig ikke forsøge at få bygget noget, der er lidt ud over det sædvanlige? Noget der er nyskabende og som adresserer et stigende behov for at bosætte sig i kollektive boformer, og som tager højde for de ændringer, der er i vores sociale mønstre, hvor rigtig mange er single eller lever i deltidsfamilier pga. skilsmisse.

Kollektive boformer er imidlertid ikke bare attraktive for de førnævnte singler og deltidsfamilier. Også unge og ældre ønsker at bo i fællesskab, hvor der er mulighed for sociale fællesskaber og dermed for at øge livskvalitet og mindske ensomhed. Kollektive boformer kan i sagens natur være mange typer boformer - fra det traditionelle kollektiv, hvor man deler et hus eller en lejlighed og er fælles om det meste, til mere uforpligtende bofællesskaber, der består af selvstændige lejligheder med fællesarealer.

Vi har allerede nogle af de sidstnævnte typer boformer i Hvidovre, og mere er på vej ved Frihedens Butikscenter. Men vi mangler noget for de midaldrende og yngre grupper, der ønsker at bo i fællesskab med andre. Helt konkret er der jo planer om et nyt boligområde mellem Byvej og Brostykkevej med op til 400 nye boliger.

På landsplan er antallet af husstande, der består af flere end en enkelt familie, angiveligt vokset med 25 % inden for de sidste 10 år. Det kunne være fint, hvis vi også i Hvidovre arbejdede aktivt på et stærkt samarbejde mellem kommune, lokale borgere og investorer for at fremme etablering af bofællesskaber.

menu
menu