TAK FOR INDSATSEN

TAK FOR INDSATSEN

Kære fantastiske politikere

Hvidovre Privatskole vil gerne takke for jeres indsats og vilje til at stemme for dispensation til opsættelse af pavilloner og ikke mindst stemme for lokalplansændringen for Gungevej 1 og 2. Selvom det udefra set har været en lang proces, er vi klar over i hvor høj grad, I hele tiden har skubbet processen fremad. Til KB-mødet i sidste uge var det særligt dejligt at opleve venner i KB-salen, der kunne sætte tingene i det rette perspektiv, som gensvar på den hårde kritik der fra enkelte har været af skolen. Det var rart at høre jer svare på vores vegne og mærke, hvordan I har sat jer ind i skolens projekt og anerkender den værdi skolen tilfører Hvidovre Kommune.

Jeres velvilje og opbakning til projektet er noget, der betyder rigtig meget for både os forældre, vores ansatte og ikke mindst for vores børn, som nu kan gå en sommerferie i møde, velvidende at der er en skole de kan starte på efter ferien.

Vi kan i øvrigt glæde jer med, at vi bygger en fin træterrasse mellem pavillonerne, så børnene ikke skal være på grus. Det betyder også, at der bliver passet på grusbanen.

Med disse ord ønsker vi jer alle en dejlig sommer og et fortsat godt samarbejde.

Med venlig hilsen

Hvidovre Privatskoles Bestyrelse og Ledelse

Danni, Thomas, Rikke, Lisbeth, Anders og Nina

menu
menu