Tak for parkeringsbilleder!

Tak for parkeringsbilleder!

Hvidovre Avis runder nu serien om Hvidovres værste parkering af

- Du må ikke standse eller parkere på steder eller på måder, der er til fare eller ulempe for færdslen.

Så enkelt lyder politiets indledende beskrivelse af parkeringsreglerne. Men i Hvidovre, har det vist sig, at den personlige fortolkning (eller overholdelsen) af gældende parkeringsregler er en lidt mere kompliceret størrelse.

Hen over sommeren har Hvidovre Avis bedt læserne om at sende deres billeder af byens værste parkeringer til redaktionen. Opfordringen kom vi med, fordi der er et lokalt parkeringskorps på trapperne, og fordi vi her på redaktionen gerne ville se nærmere på, hvor galt det egentlig står til med parkeringen her i Hvidovre.

Mange billeder

Det er der kommet en hel del billeder fra læserne ud af - og det takker vi for. En del af billederne har vist situationer, der er farlige for andre bilister, bløde som hårde. Parkeringer, der f.eks. har ligget for tæt på hjørner og udkørsler, med deraf følgende ringe udsyn for øvrige bilister. Så har der været en del billeder af parkeringer, der måske ikke er farlige, men måske mere falder indenfor kategorien ego-parkeringer. Og sluttelig har en lille håndfuld af de tilsendte billeder vist situationer, der måske irriterede fotografen, men som næppe ville kvalificere sig til en p-bøde, hvis det stod til en politimand.

Og med det sagt, så lovede vi, at vi med politiets hjælp ville kåre hvilke parkeringer, der var de værste. Det har midlertid vist sig at være sværere end først antaget. I stedet har vi taget FDM’s glimrende parkeringsråd op, og vil her bringe et uddrag af dem, der tilsyneladende falder Hvidovres parkerende bilister sværest.

Runde hjørner

Reglen om at man skal parkere 10 meter fra et hjørne er til at forstå. Men når hjørnet er rundt, begynder det at blive svært at måle de 10 meter. F.eks. modtog vi et billede fra en læser, der mente, at en bil parkeret på Ndr. Kystagervej holdt ulovligt, fordi den holdt for tæt på et hjørne. Men de 10 meter skal måles fra det punkt, hvor de to vejes kansten ville have mødt hinanden, hvis hjørnet ikke var afrundet. Parkeringen var således ikke forkert.

Er der en udkørsel fra en cykelsti, skal man som bilist parkere mindst fem meter fra udkørslen. Ligeledes skal man parkere mindst fem meter fra fuldt optrukne spærrelinjer.

Lovligt på fortovet

På landsplan må man ikke parkere hverken helt eller halvt på cykelstier, fortove eller f.eks. heller. Men der er dog undtagelser, og i Hvidovre er der truffet beslutning om, at den regel ikke gælder i tættere beboede områder. Det fremgår af en bekendtgørelse, som kommunalbestyrelsen har besluttet i 2014.

- Inden for tættere bebygget område må et køretøj (med en vægt under 3.500 kg., red.) standses eller parkeres delvist på fortov med maksimalt halvdelen af køretøjet og højst to hjul i køretøjets længde, lyder det.

I bestemmelsen tilføjes dog det forbehold, at parkeringen ikke må være til fare eller ulempe for dem, der færdes på fortovet.

Endnu engang vil vi på Hvidovre Avis takke for de mange tilsendte billeder.

menu
menu