Tekniske undersøgelser fortsætter i genåbnet svømmehal

Tekniske undersøgelser fortsætter i genåbnet svømmehal

Vandkvaliteten i bassinet i Frihedens Idrætscenter er nu god igen, men der er endnu ikke fundet en fuldstændig forklaring på de urenheder, der siden oktober har ført til, at bassinet har været lukket i længere tid

Den 7. januar kunne svømmehallen i Frihedens Idrætscenter åbne igen til glæde for både foreninger og badegæster.

I en stor del af 2021 har bassinet været lukket pga. tekniske problemer, og det er bl.a. gået ud over Hvidovre Svømmeklub, hvor mange medlemmer i det forgangne år ikke har kunnet dyrke deres sport, som de plejer.

- Selvom svømmeklubben har fået svømmetider i Avedøre Idrætscenter og har lejet sig ind i faciliteter i andre kommuner, kan jeg forstå, at det langt fra har været nok til at kunne opretholde foreningens normale aktivitetsniveau, og jeg kan virkelig godt forstå, at det må være frustrerende – både for det enkelte medlem og foreningen som helhed, siger borgmester Anders Wolf Andresen.

Frihedens Idrætscenter har løbende informeret deres brugere om nedlukninger og genåbninger på idrætscentrets hjemmeside og via facebook, og idrætscentrets ansatte har løbende været i dialog med Hvidovre Svømmeklub.

Ordet ”driftsforstyrrelser”, som man har kunnet læse på idrætscentrets hjemmeside, dækker over, at der af flere omgange er fundet urenheder i vandet i bassinet - mere præcist rester af olie og en kemisk forbindelse kaldet trihalomethan (THM).

Olieresterne i vandet blev konstateret i oktober-november 2021, efter at svømmebassinet var blevet total-renoveret - netop pga. olieudslip. Men Teknologisk Institut, som undersøgte bassinet og anlægget, fandt ingen fejl på det nyrenoverede system. Derfor åbnede bassinet igen.

Kort glæde

Svømmeklubben og andre brugere kunne nu hoppe i vandet, men glæden varede kun fire dage. Så blev der igen fundet urenheder i vandet – denne gang THM i en mængde over det tilladte. Teknologisk Institut har siden været i gang med grundige undersøgelser af svømmehallens tekniske anlæg, og selvom den konkrete årsag til problemerne med urenheder i vandet endnu ikke er fundet, gav teknikerne i starten af januar grønt lys til, at bassinet igen kunne bruges.

Personalet i Frihedens Idrætscenter er blevet instrueret af i at udføre kontrol og skærpet tilsyn med vandkvaliteten.

- Jeg glæder mig over, at aktiviteterne i svømmehallen nu kan komme i gang igen, og jeg håber, at vi meget snart kan få et endeligt svar på de tekniske undersøgelser, siger formand for Kultur og Fritidsudvalget Kenneth Bak og understreger, at Hvidovre Svømmeklub ligesom tidligere vil blive orienteret, når der er nyt om anlægget i svømmehallen.

Kenneth Bak forklarer samtidig, at Hvidovre Svømmeklub i 2020 fik tilskud til at dække udgifterne til at leje faciliteter i andre byer, og at klubben har fået besked om, at de også kan søge om tilskud for udgifterne i 2021.red

menu
menu