Tidligere ejere står med regning på 1,2 mio. kr.

Tidligere ejere står med regning på 1,2 mio. kr.

Sag om gammel forurening på en grund på Hvidovre Strandvej skal snart i Landsretten

De tidligere ejere af en forurenet grund på Hvidovre Strandvej står nu med en regning på 1,2 mio. kr., fordi den nuværende ejer har sagssøgt dem for værditab.

Grunden har, lige som mange grunde langs Hvidovre Strandvej, opfyldt jord fra før 1940’erne. Senere hen har det imidlertid vist sig, at opfyldet er forurenet, og selv om de tidligere ejere ikke havde en jordisk chance for at vide, at jorden var forurenet, er de altså blevet idømt at betale for et værditab.

“Det er ubestridt, at samtlige af sagens parter på de respektive tidspunkter for handlerne af ejendommen Hvidovre Strandvej ... hverken vidste eller burde vide, at ejendommen var jordforurenet, formentlig som følge af en terrænregulering på ejendommen i 1945 eller tidligere....”, lyder det i dommen.

Dommen faldt i efteråret 2018 i Frederiksberg Byret, og trods førnævnte konklusion fastslog dommeren, at de tidligere ejere kunne pålægges at betale et værditabsbeløb til den nuværende ejer af grunden.

Svimlende beløb

Den nuværende ejer har således fået medhold i, at den tidligere ejer skulle betale et værditab på 600.000 kr. plus sagsomkostninger på godt 232.000 kr. Sagen stopper dog ikke der, for den dømte tidligere ejer sagsøgte ejerne før ham, og således står de tredjesidste ejere af grunden nu med en samlet regning på i alt ca. 1,2 mio. kr.

Hvidovre Avis kender både navne på de involverede parter og den konkrete adresse på Hvidovre Strandvej, men undlader at skrive navnene, da sagen som skrevet har store økonomiske konsekvenser for især den sidste i rækken af sagsøgte.

Sagen har tidligere været beskrevet her i Hvidovre Avis, hvor en af de sagsøgte og tidligere ejere beskrev sagen som økonomisk håbløs, hvis det endte med, at han kunne blive gjort erstatningspligtig. I dag siger den pågældende til Hvidovre Avis, at han ikke ønsker ynk, men at han på alle måder er “dybt forarget” over sagens forløb. Sagen skal for Landsretten den 13. marts.

I Hvidovre er der af Regionen kortlagt 400 forurenede grunde.key

Hvidovre Avis følger op på sagen

menu
menu