Tjek badevandet på Hvidovre strand

Tjek badevandet på Hvidovre strand

Du kan tjekke badevandet i Kalveboderne før du tager på Hvidovre Strand.

Overvejer du en strandtur, så kan du tjekke badevandet hjemmefra. På kbh.badevand.dk kan du vælge Hvidovre kommune og stranden i Lodsparken - og se hvordan badevandskvaliteten og temperaturen er i de kommende dage.

Du kan også få badevandsprognosen som en app til din smartphone, søg på badevand.

Baggrunden for badevandsudsigtens varsling?

Badevandsudsigtens vurdering af badevandskvaliteten er baseret på computersimuleringer af badevandets koncentration af E.coli bakterier og enterokokker. Tilstedeværelse af disse to bakterietyper indikerer, at vandet er forurenet med spildevand, og at der kan være sygdomsfremkaldende bakterier i badevandet.

Lave koncentrationer af bakterierne udgør dog ikke en sundhedsrisiko. EU har fastsat grænseværdier for, hvornår bakterierne udgør en sundhedsrisiko, og hvornår de badende bør advares. I varslingssystemet sættes der røde flag på en strand, hvis computersimuleringen viser, at der er risiko for at grænseværdierne overskrides.

Computermodellens forudsigelse af risiko for høje koncentrationer af E.coli og enterokokker bygger på data fra spildevandsforsyningerne om udledninger af spildevand til havet eller til åer, der løber ud i havet. Normalt ledes der kun renset spildevand ud i mængder, som ikke giver problemer (gennem renseanlæggets rørledninger). Men i forbindelse med kraftig regn kan spildevandssystemerne ikke rumme alt vandet, og der udledes urenset spildevand via overløb og større mængder vand gennem renseanlæggenes rørledninger.

menu
menu