TOMME OG NEDVURDERENDE ORD FRA BORGMESTEREN

TOMME OG NEDVURDERENDE ORD FRA BORGMESTEREN

Gad vide om der er en skjult dagsorden, skriver EN BEKYMRET BORGER

Kære borgmester....

Hvor er det dog godt, at vi har en borgmester, der bliver “meget berørt” over at læse indlæg fra borgerne, der modtager praktisk pleje og hjælp og samtidig forstår den utryghed, det giver en ældre borger, der skal sige farvel til GetCare, som borgeren har været utrolig tryg og glad for.

Nu har Hvidovre kommune så valgt den mindste private hjemmepleje HumanCare(ca. 50-80 borger) da de kom med det billigste tilbud i forbindelse med udbudsrunden. Det betyder, at kommunen nu kan spare 2,5 mill. kr. på hjemmeplejen. Jeg har hørt på vandrørerne, at Human Care er gået konkurs flere gange, har personalesager der ligger til behandling i fagforeningen og at de er blevet smidt ud fra flere kommuner, fordi de ikke har ydet den rette omsorg for deres borger. Ydermere reklamere de med, at de samarbejder med ÆldreSagen, hvilket ikke er tilfældet, oplyser ÆldreSagen.

Kære borgmester....hvis rygterne nu er rigtige, er du så sikker på, at I har truffet det rigtige valg? Jeg vil mene, i forbindelse med ovennævnte og i det hele taget, at det er en OMMER.

Borgmesteren skriver også “jeg er sikker på det bliver godt”.

Kære borgmester....det bliver ikke godt, for du/I valgte desværre, at lukke den største private hjemmepleje i Hvidovre GetCare den 31. januar 2020.

Jeg forstår virkeligt ikke hvorfor kommunen ignorerer, at ca. 400 borgere har valgt GetCare og fravalgt den kommunale hjemmepleje. Kommunen må da kunne forstå, at det er fordi, borgerne får den bedste pleje, omsorg og hjælp af dygtige kompetence medarbejdere fra GetCare.

Når borgmesteren skriver “at når ordningen er kommet godt i gang vil borgerne opleve en styrket kvalitet i plejen og den praktiske hjælp”.

Kære borgmester.... det er jo lige akkurat det hjemmehjælperne fra GetCare netop giver borgerne, derfor har borgerne fravalgt den kommunale hjemmepleje.

Hvad mener borgmesteren med, at hjemmehjælpsleverandørerne er endnu mere kompetente.... undskyld mig, men i forhold til hvem? Jeg synes, at det er en nedvurderende bemærkning fra en folkevalgt borgmester. Jeg er af den opfattelse, at hjemmehjælpernes uddannelse, er den samme, uanset om de arbejder for den private eller den kommunale hjemmepleje. I øvrigt kan medarbejderne hos GetCare også yde rehabilitering, men problemet er bare, at den ydelse må de ikke udføre for kommunen, hvilket lederen fra GetCare orienterede om til kommunalbestyrelsens møde.

Jeg var med som tilskuer til det bestyrelsesmøde i kommunen hvor der samtidig var en demonstration af de ældre borgere uden for rådhuset. Jeg oplevede, at borgmesteren og et bestyrelsesmedlem fra SF gjorde meget ud af at fortælle om flere private hjemmepleje, der var gået konkurs i Hvidovre og jeg må indrømme, at jeg fik nærmest det indtryk, at I helst ville have, at hjemmeplejen lå under den kommunale hjemmepleje. GAD VIDE OM DER ER EN SKJULT DAGSORDEN, for lad os nu se om HumanCare kan klare opgaven.

Du skriver også, at man som borger lige skal vænne sig til nye medhjælpere, samt at I gør alt for at overgangen til den nye ordning bliver så smidig som mulig. Endvidere skriver du, at når den nye ordning er kommet i gang så vil borgerne opleve en styrket kvalitet i plejen og den praktiske hjælp, samt at det vil være et tættere og mere velkoordineret samarbejde om borgernes hjælp og behov.

Kære borgmester.... hvad i alverden mener du med det?? Jeg læser det som om, at det samarbejde mellem borger og hjemmeplejen ikke lever op til det mål på nuværende tidspunkt, som du forventer vil ske fremover med jeres nye ordning. Jeg må endnu engang minde dig om, at der er jo en grund til at borgerne har valgt GetCare, men det vælger du jo åbenbart at ignorere, for du/I kan kun tænke besparelser og ikke borgernes behov/ønsker. Så dine medfølelser for borgerne har jeg svært ved at få øje på, selvom du skriver, at du ikke ville have stået bag beslutningen om den ændrede ordning, hvis du ikke var sikker på at det nok skal blive godt.

Jeg synes, det er tomme ord fra en folkevalgt borgmester.

Kære borgmester....når nu du er så forstående overfor den utryghed, det giver den ældre borger i forbindelse med det valg kommunen nu har truffet, hvorfor stemte kommunalbestyrelsen fra socialdemokratiet, SF og Dansk Folkeparti så for en BUDGETBESPARELSE. I er jo alle gået imod jeres eget partiprogram “NÅR DET GÆLDER PLEJE OG OMSORG AF ÆLDRE”.

TÆNK NÅR MAN BLIVER ÆLDRE SÅ BLIVER HJÆLP, PLEJE OG OMSORG GJORT OP I PENGE.... I BURDE SKAMME JER.

GLEM ALDRIG... AT HAR DEN ÆLDRE DET DÅRLIGT, SÅ HAR DE PÅRØRENDE DET OGSÅ DÅRLIGT.

MEN HAR DEN ÆLDRE DET GODT, JA...SÅ HAR DE PÅRØRENDE DET OGSÅ GODT. HUSK LIGE PÅ DET.

HVIDOVRE KOMMUNE, DET ER ALTSÅ KUN EN BESPARELSE PÅ 2,5 MILL. KR. UD AF KOMMUNENS SAMLEDE BUDGET. KOM NU IND I KAMPEN OG GI’ DE ÆLDRE BORGERE EN FORTJENT JULEGAVE, SOM DE VIL BLIVE ENORMT GLADE FOR, DERSOM DE KAN BEHOLDE GETCARE.

KÆRE KOMMUNALBESTYRELSE....PAS NU PÅ JERES TABURETTER. HUSK DE ER KUN TIL LÅNS.

En bekymret Hvidovreborger

menu
menu