TRAFIKSTØJ ET STORT PROBLEM

TRAFIKSTØJ ET STORT PROBLEM

Prøv med tysk forsøg i Hvidovre, foreslår John Stahlschmidt:

Hvidovre er en attraktiv bosætningskommune med gode velfærdsinstitutioner, foreningsliv og grønne områder. En del kvarterer kunne blive endnu mere attraktive, hvis vi fik reduceret trafikstøjen, hvor den er værst. Især kvarterer, som ligger tæt på de to motorveje og Havnevejen, er plaget af for høj støj fra trafikken.

Der er politisk opmærksomhed på problemet, men at skaffe økonomi til storstilet støjafskærmning har uden tvivl været den væsentligste årsag til, at vi ikke er kommet længere. Derfor er det vigtigt at interessere sig for mulig finansiering af tiltag til minimering af den generende trafikstøj, uden det går ud over niveauet på vigtige velfærdsområder som skoler, børnepasning og ældrepleje mv.

Min idé er, at Hvidovre Kommune - i samarbejde med Trafik- og Klimaministeriet - indleder et pilotprojekt, hvor det undersøges, hvorvidt energi fra solceller kan finansiere en virksom støjafskærmning, og at opstilling af solcellepaneler ved motor- og ringveje har potentiale til at bidrage til Danmarks grønne omstilling.

Forsøg i Tyskland

Jeg har fået ideen fra tyske og østrigske forskere, som sammen har indledt et forsøgsprojekt med overdækning af motorveje med gennemsigtige solcellepaneler. Beregninger viser, at en overdækning af motorvejene i Tyskland vil kunne bidrage med 10 pct. af landets energibehov og dermed bidrage betydeligt til landets grønne omstilling væk fra fossile brandstoffer. Forsøget i Tyskland undersøger ikke anlæggenes muligheder for at afhjælpe trafikstøj, hvilket ellers er nærliggende.

Dansk forsøg i Hvidovre?

Vi mangler plads til store solenergianlæg og mange er plaget af trafikstøj. Med hjælp fra akustikingeniører skulle et dansk forsøg også inddrage mulighederne for at etablere solcelleanlæg som støjafskærmning langs med eller over vejnet med stor trafik i tæt bebyggede områder gerne i samarbejde med erhvervsvirksomheder eksempelvis Ørsted ol. og med EU-støtte.

Der er nærliggende, at forsøget placeres i Hvidovre, fordi byen som typisk forstad til København er plaget af meget trafikstøj, og fordi Hvidovre har en ambition om at blive centrum for moderne produktions- og teknologivirksomheder i hovedstadsområdet.

John Stahlschmidt Møller

menu
menu