Tre ud af fem arkitektforslag ville bevare Risbjerggårds sal

Tre ud af fem arkitektforslag ville bevare Risbjerggårds sal

Alligevel pegede dommerkomiteen på Tegnestuen Vandkunsten som vil rive den historiske sal ned. Hvidovre Avis omtalte i sidste uge det kontroversielle byggeprogram, som næsten helt ser bort fra de nuværende brugeres pladsbehov. Der tales allerede udsmidning og genhusning.

Det kontroversielle byggeprogram for Risbjerggård-grunden ser næsten helt bort fra de nuværende brugeres pladsbehov. Det sker i stærk kontrast til den overordnede helhedsplan for Hvidovre Bymidte, som højt besynger foreningslivets rolle: Foreningerne beskrives her som det folkelige, kulturelle kit, som giver fællesskab og som skal være med til at give borgerne følelsen af ejerskab til den nye bymidte.

Modsat helhedsplanen er foreningernes pladsbehov (bl.a. for en større sal) skrevet helt ud af byggeprogrammet. Til gengæld for en kraftig overeksponering af det regionale Egnsteater Vestvoldens behov for mindre sale til eksperimentalteater og meget mere.

Det var måske ikke noget problem, hvis det ikke var fordi at byggeprogrammet har fungeret som facitliste og styrende for Bedømmelsesudvalget afgørelse i sagen. Risbjerggårds sal røg ud på den konto.

Det kan nås endnu

Det er således bemærkelsesværdigt at tre ud af de fem konkurrerende arkitektfirmaer godt kunne se de store fremtidsperspektiver ved at skåne og videreudvikle Risbjerggårds bevaringsværdige sal. Og de har lavet meget overbevisende visualiseringer af hvordan denne fremtid kunne se ud. Spørgsmålet er om det nu bliver et billede af hvad andre byer sukker efter - men som Hvidovre går glip af?

Vandkunsten vandt på de opstillede betingelser, men der er ifølge den politiske afgørelse muligheder for at tilrette vinderprojektet. Så måske står salen til at reddes? Det vil Hvidovre Avis undersøge nærmere i kommende nummer af avisen.

mads-

Den gamle Risbjerggård-sal i sort/hvid. Fotoet er fra 1936.

Den gamle Risbjerggård-sal i sort/hvid. Fotoet er fra 1936.

menu
menu