Tredje spor på Præstemosen undersøges

Tredje spor på Præstemosen undersøges

Pladsproblemer på henholdsvis Risbjergskolen og Præstemoseskolen fører nu til, at det skal undersøges, om Præstemoseskolen kan udvides med et tredje spor.

Det har et flertal bestående af A og F i Børne- og Uddannelsesudvalget besluttet på deres seneste møde. O, C og Ø valgte at afvente stillingtagen til sagen behandles endeligt i kommunalbestyrelsen.

Ud over, at det skal undersøges om der kan oprettes et tredje spor på Præstemosen, blev der desuden stillet forslag om, at der skal ses nærmere på muligheder for at ændre skoledistrikter samt skolens rammer, så "skolen kan rumme distriktets børn i de kommende år.”

key

menu
menu