Tunnelprojekt går nu i jorden på Hvidovre Allé

Tunnelprojekt går nu i jorden på Hvidovre Allé

En nødvendig spærring ved Landlystvej

Nu påbegynder HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab, den sidste del af klimasikringen langs Harrestrupåen/Damhusåen i Hvidovre.

Forsyningsselskabet starter med at flytte rør, så der bliver plads til de skakte, hvor tunnelboremaskinen skal arbejde. I første omgang bliver der arbejdet ved Landlystvej/Hvidovre Alle og på Hvidovre Alle, hvor der tidligere har været foretaget prøveboringer.

Hvidovre Alle er derfor spærret ved Landlystvej. Samtidig går arbejdet med at grave ud til den første skakt i gang på et græsareal ved Damhusåen tæt på Hvidovre Alle, ligesom der igen er aktivitet ved skakten lidt længere sydpå langs åen.

m-

menu
menu