- UDEN DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI...

- UDEN DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI...

I sidste uge vedtog et flertal med Soc., SF, Dansk Folkeparti og Hvidovrelisten et budget for 2020 for Hvidovre Kommune. Et budgetforlig som Det Konservative Folkeparti valgte ikke at være del af.

Fundamentet for budgetforliget byggede på det budgetforlig, som de samme fire partier indgik sidste år, og efter Konservatives opfattelse indeholdt for mange besparelser på reelle kerneområder….børn, skoler, ældre, sundhed, borgere med handicap. Vi signalerede allerede sidste år, at vi hellere så, at man sparede på de ting, som kan være rare at have, hvis der er penge nok, end på kerneområderne.

I år fik vi at vide, at vi kunne være med omkring budgettet, hvis vi accepterede de ting, som vi sagde nej til sidste år - og accepterede, at man fortsatte på samme grundlag med diverser justeringer.

Det overrasker nok ikke mange, at Konservative ikke var fristet af dette “tilbud”, så det blev et forlig uden os. Vores tilgang var nemlig også at fortsætte ud fra de tanker, som vi luftede i 2018. Vi må bare konstatere, at vi ser forskelligt på økonomi, og vi har også forskellige opfattelser af, hvad der på en del områder er vigtigt at prioritere omkring anlægsarbejder.

Eksempelvis synes A-F-O-H åbenbart, at en supercykelsti til 2,9 mio kroner er vigtigere end at bruge penge på at bekæmpe trafikstøj, som vi gerne så opprioriteret, og selvom vi aktuelt (igen) har gang i debatten om udvikling af Hvidovre havn, så er der ikke sat penge af til at sikre reel udvikling af havnen. Man har afsat penge til at reparere molen, men ikke til at udvikle alt det, som skal være på molerne ! En mindre tilbygning til HBC-hallen til gavn for især badmintonklubbens store ungdomsarbejde foreslog vi også uden held.

På driftsområdet havde Konservative ønsker om at droppe skolernes ledelsesbesparelse helt eller delvist, og vi så gerne det såkaldte “U-start-projekt” (en særlig indsats mod skolevægring) udbredt til alle skoler. Klima-/Miljøindsatsen foreslog vi styrket med 2,3 mio kroner årligt med de penge, som de næste 10 år kommer ind fra salget af HMN Naturgas.

Der er en række ting, som vi sagtens kan være enige om – flere penge til det specialiserede område og flere byggesagsbehandlere og andre ting, så der er heldigvis meget, som vi de kommende år vil gå konstruktivt ind i et samarbejde med flertallet om. For Konservative har ikke tænkt sig at læne os tilbage og lade tingene ske, uden at vi vil påvirke hverdagen så godt vi kan.

Venlig hilsen

Steen Ørskov og Lisa Skov

Lisa Skov

Lisa Skov

menu
menu