Udevask for pensionister med flere

Udevask for pensionister med flere

Blev i sidste Hvidovre Avis overrasket over at se et læserbrev - underskrevet ABC - i hvilket også var en kopi af mit indlæg fra avisen i 2018.

Rart at se, - at andre end jeg, endelig tager til genmæle over disse urimelige beslutninger. I samme avis var to andre læserbreve ang. emnet. Blot totalt sørgeligt at det igen er aktuelt.

Hvor er det dog trist læsning, at det kommunale “klaver” spiller så dårligt, - er kørt fast i de samme “tangenter”. Er det mon “klaveret” eller kommunale bestyrelsesmedlemmerne, der trænger til en kraftig opstramning, - dels i tankegang og dels indput af nye idéer, til forslag af besparelser (det virker som det sidste?).

Nu har I så igen for tredje gang fået den fantastiske idé, at tvangspålægge pensionister udevask eller ingen vask. Ja, men det er jo simpelthen flot, lad endelig pensionisterne blive pålagt en ekstra udgift, - de er jo i forvejen de borgere, der har økonomisk mindst, så pyt-pyt, kommunen sparer cirka en million.

Kan vi borgere, der endnu ikke er berørt af “genistregen”, gennem Hvidovre Avis få oplyst hvor meget disse vaskerier forlanger pr. kr. tøjvask?

Vil de berørte pensionister få et ekstra tillæg til vask ude (alle beboere i almene boliger betaler i forvejen til opretholdelse af fællesvaskerier som kommunen fratager dem retten til at benytte)?

Andet sted i avisen (side 2) læses, at valget af vaskefirma skal foretages senest 8. november 2019, gældende fra 31. januar 2020.

Vi har et specielt system herhjemme, som siger længst muligt i eget hjem. Men når man fratages almindelige rettigheder i dagligdagen, er det efterhånden ikke det hjem man kender, her tænker jeg også på hjemmehjælpen, men nærmer sig i stedet en form for umyndiggørelse.

Med venlig hilsen

Lis Gunnlaugsson

menu
menu