Udviklingen har overhalet vores forventninger

Udviklingen har overhalet vores forventninger

Borgmesteren med svar på Søren Hvas' indlæg den 11. oktober

Naturligvis skal Kommunalbestyrelsen følge sin egen kommuneplan. Men når det gælder rækkefølgen for større eller mindre byomdannelser, har udviklingen klart overhalet vores forventninger.

Det er rigtigt, at vi i kommuneplanens 12-årige planperiode ville prioritere omdannelse af bydelscentret Hvidovre Bymidte og af det stationsnære kerneområde ved Avedøre Station. Først i den efterfølgende periode skulle der ske omdannelse af de øvrige stationsnære områder ved Rødovre, Åmarken, Friheden og Hvidovre stationer.

Blandt andet på grund af prisudviklingen i byggeriet i København og på Frederiksberg har der været en øget interesse fra grundejere og investorer i at udvikle projekter i forstæderne, herunder i Hvidovre.

Vi vil gerne udvikle kommunen, for vi har brug for nye boliger med særlige boligstørrelser eller tilbud til bestemte grupper. Nogle af de borgere, vi mangler boliger til, er dem, der sælger deres hus og ønsker at blive i Hvidovre. Det er bl.a. byggeprojekter, der imødekommer den efterspørgsel, vi har samarbejdet med private investorer om. For ikke at behøve at vente på den nye kommuneplan, der er undervejs, har vi i stedet gennemført en forudgående høring med indkaldelse af ideer og forslag, når der har været tale om væsentlige ændringer af kommuneplanen.

Men jeg deler Søren Hvas’ opfattelse af, at det er kommunens borgere og Kommunalbestyrelsen, der sammen skal fastsætte retningen for og omfanget af byomdannelsen her i Hvidovre. Derfor har den nye kommunalbestyrelse også fra første færd drøftet boligudbygning. Resultatet af dette var Boligpolitikken, som kommunalbestyrelsen vedtog i januar 2019. Som opfølgning på Boligpolitikken har vi udvalgt 16 områder i Hvidovre herunder Cirkusgrunden, der skal undersøges nærmere for konkrete muligheder og barrierer for at bygge flere boliger. Dette er en del af Planstrategi 2019, der meget snart skal drøftes med borgerne og i Kommunalbestyrelsen.

Helle Adelborg Borgmester

menu
menu