Uenighed om lokalplan før høring

Uenighed om lokalplan før høring

Ny lokalplan for et område i Strandmarkskvarteret sendes nu i høring, flere partier og lister ønsker fokus på, hvor meget der bygges eller befæstes på den enkelte grund

Græstag, mindre bebyggelsesprocent eller bestemmelser for graden af grønt omkring den enkelte bolig.

Det var nogle af de forslag, som forskellige partier og lister i kommunalbestyrelsen stillede, da en ny lokalplan for den nordlige del af Strandmarkskvarteret skulle sendes i høring.

Lokalplanen er udarbejdet som en erstatning for blandt andet den gamle byplanvedtægt H1. Med den nye lokalplan, der dog ikke vedtages før den har været i borgerhøring, lægges der op til, at der fremadrettet må bygges større boliger på grundene i området.

- Der muliggøres en bebyggelsesprocent på maksimalt 30 for den enkelte ejendom, og boligerne må opføres i op til to fulde etager. Dette svarer til kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen – og i øvrigt til byggeretten for enfamiliehuse i Bygningsreglement 2018. Der stilles krav om levende hegn eller åbent og lavt stakit langs vej eller sti, lyder det i sagfremstillingen.

Uenighed i udvalg

Allerede under behandlingen af lokalplanforslaget i Bygge- og Planudvalget (BPU) forud for behandlingen i kommunalbestyrelsen var der imidlertid et flertal, bestående af Dansk Folkeparti, Hvidovrelisten og Venstre, der foreslog, at der i stedet skulle bygges mindre end de 30%, hvis der kun blev bygget i et plan på grundene.

- Gruppe O, Liste H og Gruppe V stillede ændringsforslag om en bebyggelsesprocent på 25 % på etplanshuse og 30 % på 1½ og 2 plans huse. Forslaget er begrundet med et ønske om, at der er tilstrækkeligt med grønne områder til at absorbere nedsivning af grundvandet og de eventuelle gener dette kunne medføre for borgerne i form af vandindtrængning, fremgår det af sagsfremstillingen.

I BPU ønskede Socialdemokraterne og DF desuden, at muligheden for at opsætte stakit skulle udelades.

- Gruppe A stillede ændringsforslag om, at der kun skal være mulighed for levende hegn og ikke stakit, står der i referatet.

Nyt forslag om græstage

Da sagen blev behandlet af kommunalbestyrelsen kom der desuden nyt ændringsforslag fra SF. Partiet ønskede blandt andet, at der med lokalplanen skulle sættes rammer for, hvor meget grundene omkring husene må befæstes.

- 60 % af grundarealet skal udgøres af beplantning, køkken- eller blomsterhave, da der ønskes et grønt udtryk i området, og minimum 50 % af bebyggelsers tagflade skal etableres med beplantning (sedumtag), står der i SF's forslag.

Hverken forslaget fra flertallet i BPU eller det senere forslag fra SF gik dog igennem i kommunalbestyrelsen, idet Socialdemokratiet og to mandater uden for parti ønskede at fastholde det oprindelige forslag med en bebyggelsesprocent på 30.

Lokalplanforslaget sendes nu i høring, hvorefter det kan vedtages endeligt.

red

menu
menu