UNDGÅ EN TRIST ALENE-FREMTID!

UNDGÅ EN TRIST
ALENE-FREMTID!

I Ældre Sagen kan du blive inddraget i et ligeværdigt fællesskab, skriver KIRSTEN LUND:

Det er ikke alene de unge, der skal overveje deres fremtid. Det gælder i høj grad også os i ældregenerationen, så vi ikke ender isolerede i en trist og grå tilværelse uden livskvalitet.

Det handler basalt om at etablere kontakter, eller netværk, som de unge i arbejdslivet udtrykker det. For os seniorer er Ældre Sagen en unik mulighed for at blive inddraget i et ligeværdigt fællesskab. Lever man i parforhold, er det vigtigt, at begge parter tidligt inddrages. Vi ved jo, at det uundgåeligt ender med, at den ene part lades tilbage. Og til at komme igennem denne svære fase, er det vigtigt at man kan støtte sig til gode kontakter. Har man ikke sådanne, er min erfaring fra næsten 40 år arbejde i sundhedsplejen og som ældrefrivillig, at man har stor risiko for ende med at sidde isoleret hjemme. Jeg har desværre set alt for mange af disse triste tilfælde. Ender man ensom og alene, er der grobund for sortsyn, og kommer sygdomskvaler oveni, vil disse komme til at fylde alt for meget i ens liv. Derfor skal min opfordring være, at man i tide søger og opretholder et fællesskab i seniorlivet.

Det kommer ikke af sig selv, man skal aktivt opsøge det for at undgå en trist alene-fremtid i livets efterår.

Kirsten Lund,

Baunebakkevej 75

menu
menu