Unødig chikane og politi-kassetænkning

Unødig chikane og
politi-kassetænkning

Må ikke køre ind til deres boliger, skønt der ikke arbejdskørsel på stedet. Politiet holder klar med bødeblokken

Beboerne i kvarteret omkring Allingvej, og tilstødende veje, har i en årrække været hårdt ramt af mange gener, bl.a. af vejarbejde og lukning af Allingvej i længere tid, opførelsen af motorvejs- og jernbanenbyggeriet og ikke mindst støj og opgravning af hele Baunebakke-kvarteret i forbindelse med HOFORs vandnedsivnings-anlæg.

Dertil kommer at HOFOR har erkendt, at dette nedsivninganlæg ikke har nok kapacitet og at der nu skal etableres et regnvandsreservoir midt i vejen, der betyder endnu en fatal ændring af de trafikale forhold for områdets beboere.

Politiet holdt klar med bøder

Der er ikke noget at sige til, at beboerne er frustreret, og det gør det selvsagt ikke bedre at de føler sig udsat for unødig chikane fra kommunen, og nu også udsat for overvågning og politi-kassetænkning med udskrivning af bøder.

En beboer på Grundkær, Hanne-Marie Prytz, fortæller således:

- Da jeg i går aftes, ca. kl. 18.00, kom hjem via Rebæk Allé og ville dreje ind af Grundkær for at sætte mine varer ind i huset, konstaterede jeg at der endnu engang var parkeret en bil foran bummen ind til stien. Da jeg tog kontakt til føreren som sad i bilen, for at bede hende om at flytte sig, fortalte hun at hun sad og ventede på politiet, som havde stoppet hende fordi hun var drejet ind af Allingvej, selv om dette pt. er ulovligt. Jeg noterede mig, at der udover hende, på dette tidspunkt, var stoppet ca. tre andre bilister, som ventede på af få udskrevet en bøde.

- Jeg erkender blankt at jeg blev noget frustreret over at man nu igen udskrev bøder på tidspunkter, hvor der absolut ikke er nogen form for arbejdskørsel på stedet, så jeg tog kontakt til en af betjentene og forelagde hende min klage over de håbløse forhold man byder beboerne bl.a. i Baunebakken. Betjenten gav mig ret i at det var besynderligt at vejen var lukket, især fordi der absolut ikke er nogen form for arbejde på vejen, ej heller arbejdskørsel på samme.

- Man udskrev også bøder juleaften den 24. december, hvor der absolut heller ikke er arbejdskørsel, så jeg får en ubehagelig fornemmelse af ren “kassetænkning”.

Politiets skøn?

Hanne-Marie Prytz tilføjer, at hun har været i kontakt med lederen af Vej og Park i Hvidovre, Michael Daugaard, og af den samtale fik den klare opfattelse at årsagen til at Allingvej er lukket, udelukkende er bekymring for at overbelaste Rebæk Allé (politiets skøn). En forklaring var også at politiet ikke kunne kontrollere hvilke bilister der var reelle beboere i området, hvilket kan være svært at forstå, eftersom alle er udstyret med både kørekort og cpr.nr., som nemt kan kontrolleres.

- Men denne sidste lukning føles som en unødig chikane af beboerne, især fordi det tilsyneladende ikke har noget andet formål end at holde trafikken på Rebæk Allé i ave, slutter Hanne-Marie Prytz, - der håber på mere fokus på de efterhånden store problemer beboerne har været udsat for og - om muligt - at få kommunen til at indse, at beboerne - når det ikke giver gener for arbejdet - må have lov til igen at kunne køre ind til deres boliger, uden en unødvendig omkørsel i nabokvarteret på flere kilometer.

mads-

menu
menu