Uvildig revisor:

Uvildig revisor:

Gevaldigt rod i økonomien

Fire års svingende og især manglende indbetalinger af skat og arbejdsmarkedsbidrag førte i august 2018 til, at Gældsstyrelsen begærede det tidligere FOF Hvidovre konkurs.

Til stede i retten var den tidligere FOF-forenings leder, Peter Lougart, der allerede et år tidligere havde lukket foreningen. Et medlem af den tidligere bestyrelse kendte ikke til eventuel dårlig økonomi i FOF Hvidovre.

I følge retsdokumenterne skylder det tidligere FOF Hvidovre kr. 826.885. Det beløb er alene konkursfordringen. Af retsagens dokumenter fremgår det endvidere, at der yderligere er en restance, der samlet løber op i 111.000 kr. Begge beløb er inkl. renter.

Helt vildt

At beløbet er i den størrelsesorden overrasker FOF’s hovedsekretariat. Derfra lyder det, at man har haft meget sporadisk kontakt med det tidligere FOF Hvidovre og lederen Peter Lougart.

- Det lyder helt vildt, og det er bestemt ikke noget vi oplever som almindeligt. Heldigvis er det meget sjældent, at vi overhovedet har oplevet, at et FOF er gået konkurs, siger Tine Sahlgren, der er souschef i FOF’s sekretariat.

Hun understreger, at FOF’s sekretariat også tilbød det nu lukkede FOF Hvidovre hjælp med selve lukningen, men at det blev afvist af lederen.

- Så kunne vi f.eks. have hjulpet med at sikre, at der ikke kom flere opkrævninger fra SKAT, lyder det fra Tine Sahlgren.

Ikke styr på det

Hvidovre Avis har fået en uvildig revisor til at se sagens akter igennem og vurderingen er, at der har været gevaldigt rod i økonomistyringen:

- Min vurdering er, at der har siddet nogen og rodet med løn, som de overhovedet ikke har haft styr på. Og så er tingene ikke blevet gjort til tiden, lyder det fra den uvildige revisor.

Af sagsakterne fremgår det, at der kun i korte perioder fra oktober 2014 og frem til august 2018 er blevet betalt skat og arbejdsmarkedsbidrag til tiden. Det fremgår endvidere, at der har været en del rykkere undervejs og frem til den endelig konkurs.

- Det er nok sket det, at der har været rod i lønregnskabet, og så er det SKAT, der ikke har fået sine penge, siger revisoren.

Revisoren peger også på, at det af akterne fremgår, at der i en periode efter lukningen af FOF Hvidovre fra sommeren 2017 og fremefter automatisk er sendt skatteopkrævninger til FOF Hvidovre, som ikke er blevet betalt.

- Det tyder jo på, at man har glemt at sende 0-redegørelser til SKAT, lyder det fra revisoren.

Altså det, som FOF’s sekretariat kunne have hjulpet med at undgå.

Ingen tegn

Fra et af det tidligere FOF Hvidovres bestyrelsesmedlemmer, Bent Aarrebo Pedersen, er konkurs-situationen overraskende:

- Som medlem af bestyrelsen for FOF har jeg ikke haft kendskab til den daglige økonomi i foreningen ud over, at den var stram grundet faldende elevtal. Vi har i bestyrelsen alene kigget på FOF’s program, fastslår Bent Aarrebo Pedersen.

Han tilføjer, at bestyrelsen ikke havde viden om eventuelle uregelmæssigheder eller store økonomiske problemer i FOF Hvidovre.

- Jeg har haft fuld tillid til, at økonomien i FOF var i orden og har ikke fået meldinger om, at der var yderligere problemer, siger Bent Aarrebo Pedersen til Hvidovre Avis.

Den forklaring mener Tine Sahlgren fra FOF’s sekretariat dog ikke er helt holdbar.

- Bestyrelsen skulle gerne være bekendt med økonomien. Det kan godt være, at de ikke har fået det oplyst, men som bestyrelse har man ansvar for at spørge ind til det, siger hun,

Hvidovre Avis har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Peter Lougart, der p.t. er sygemeldt.

key

menu
menu