Vandmasserne og Hvidovre...

Vandmasserne
og Hvidovre...

Først et hurra for HOFOR`s arbejde og det vigtige skridt for en klimasikring med det omfattende tunnelarbejde og etableringen af den store pumpestation ved Åmarken, der bl.a. skal forhindre de tilbagevendende større oversvømmelser omkring Damhusåen og Harrestrup Å.

Seks års arbejde er dermed afsluttet, men det betyder dog ikke en afslutning på gravearbejdet på villavejene i området, idet man gør klar til at udvide systemet helt frem til den enkelte grundejers stikledning. Dertil kommer planer om at igangsætte et nyt projekt, der bl.a. skal ændre åløbet og skabe en slags bassin til regnvand i Vigerslevparken.

Altsammen gode initiativer. Men tilbage bliver desværre nok et endnu større - og alvorligere - problem, som man endnu ikke har gjort særlig meget ved, nemlig Hvidovres dårlige beskyttelse mod oversvømmelser ved stormflod med vand fra Kalveboderne.

Ifølge en rapport fra den særlige internationale afdeling under OECD er Hvidovre Syd, med kun cirka 1½ meters beskyttelse, det område, der vil være mest udsat i hele Storkøbenhavn, hvis der kommer store vandstandsstigninger.

De mest truede områder i Hvidovre er ifølge rapporten: Strandmarken, Lodsparken, Kystagerparken og de nærliggende villagrunde. Derimod er Avedøreområdet, også ifølge rapporten, rimeligt godt beskyttet, takket være dæmningen og de 3½ meter høje diger ved Avedøre Holme.

menu
menu