Ved vi egentlig hvordan verden blev til?

Ved vi egentlig hvordan verden blev til?

To foredrag om livets store spørgsmål hos AOF Hvidovre

De store spørgsmål er ikke nemme at få hold på, for videnskaben bliver hele tiden klogere, og det, der var den endegyldige sandhed den ene dag, kan pludselig ikke passe den næste.

De forklaringer på livets opståen, vi lærte i skolen, er langt fra definitive og fyldestgørende. Hvad Darwins teorier angår kan man argumentere for, at de næppe holder vand.

AOF Hvidovres faste IT-lærer, Erling Mortensen, er egentlig uddannet cand.phil. i historie, og teorier og filosofier omkring verdens tilblivelse og livets opståen er en af hans store interesser.

Interessen er nu omsat til to foredrag. Det først handler om Big Bang og afholdes på torsdag den 8. november, det andet foregår torsdag den 15. november og handler om Darwins teorier, og hvorfor det stadig ikke er muligt at bevise, at de er rigtige, selv om det har været den dominerende videnskabelige teori i 160 år!

Big Bang

Videnskabens nuværende holdning er, at universet opståen for 13,7 milliarder år siden - populært kaldet Big Bang - skabte den 4-dimensionale verden af rum-tid, som vi kender. Men hvad satte denne proces i gang? Er vores univers det eneste, eller er der parallelle universer bestående af 11 eller flere dimensioner, som vi blot ikke har adgang til? Hvad mente Stephen Hawking (1942-2018) om det?

Darwin torsdag

Darwins “Arternes oprindelse” kom i 1859 og har siden været den dominerende videnskabelige teori og forklaring på, at vi mennesker er her i dag. Darwin mente, at livet havde udviklet sig fra enkle til mere komplicerede organismer og håbede, at forskerne efterhånden ville udfylde hullerne i teorien og f.eks. finde overgangsformer mellem de forskellige arter, men det er endnu ikke sket.

Foredragene om livets store spørgsmål afholdes i Kursuscenter Friheden, Hvidovrevej 438, den 8. og 15. november kl. 17.00-18.50. Prisen er 200 kr. /PEA 140 kr. for begge foredrag.

Tilmelding og betaling skal ske til AOF Hvidovre på telefon 36 39 00 00 eller på aof.hvidovre.dk.

menu
menu