Ventetid som speciel Hvidovre-disciplin

Ventetid som speciel Hvidovre-disciplin

På socialområdet er der dog nu lagt et papirforslag frem om markante forbedringer, og det er tiltrængt, skriver SV. ERIK HANSEN

Vi kender det så godt. Irritation over at vente på tid hos en behandler, eller på hospitalsindlæggelse. Ventetid på at få svar på henvendelser og ansøgninger til det offentlige, bl.a. om boligsikring, kontante ydelse, diverse hjælpemidler og meget andet. F.eks. ventetid på byggetilladelser som tidligere beskrevet her i avisen.

Ventetid kan medføre direkte økonomiske tab, tiggergang om at få hjælp til at klare dagligdagen pga. uforskyldt administrativ langsommelighed, og ikke mindst har ventetid en meget negativ indflydelse psykisk.

Og desværre ser det ud til, at ventetid er en speciel Hvidovre-disciplin. Dette kan man få dokumenteret ved at læse i bilagene til Økonomiudvalgets møde 17. september, pkt. 13, hvor udvalget behandlede sagsbehandlingsfrister, som defineres perioden fra modtagelsen af ansøgningen til afgørelsen er truffet. Det vil den kommunale administration på socialområdet nu gøre noget ved – i hvert fald på papiret. Her offentliggøres de kvalitetsstandarder for ventetider, der har været gældende i 2018, og det er ikke rar læsning. Lidt mere opløftende er det at se, hvad administration lægger op til. For de forskellige elementer af sagsbehandling mener man nu, at disse i mange tilfælde kan halveres (f.eks. fra otte til fire uger).

Hvidovre Ældreråd skriver i sit korte høringssvar, at man i det store og hele anerkender forslagene, dog peger man på, at svartiden på nødkaldeanlæg fortsat er for lang. Handicaprådet har fremsendt et længere og mere grundigt høringssvar med specielt sigte på voksenhandicapområdet. Heri henviser man også til, at Hvidovre adskiller sig klart negativt i forhold til Rødovre og Københavns kommuner, og Handicaprådet anbefaler, at alle sagsbehandlingsfaser i Hvidovre tages op til revision.

Det kan man kun bifalde. Det kan ikke være meningen, at Hvidovres omdømme skal smudses til med en rekord i administrativ langsommelighed.

Sv. Erik Hansen, Gadestævnet 37

menu
menu