Vi bør være stolte af Hvidovre

Vi bør være stolte af Hvidovre

- Lad os stå sammen om en god fremtid for Hvidovre, lyder det fra Bent Aarrebo

Budgettet for 2019 og overslagsårene 2020-2022 blev en hård nød at knække for byrådet – ikke med opbakning fra et samlet byråd men baseret på en politisk aftale mellem 16 ud af 21 byrådsmedlemmer.

Det blev ikke det svendestykke, man kunne håbe på - men derhenad. Venstre , Konservative og Enhedslisten var ikke med. Respekt for det. Demokratiets vilkår.

Men nu er det op til et samlet byråd at stå sammen om det vedtagne budget - om en god fremtid for Hvidovre de kommende år - være flagbærere for alle i kommunen. Det kan smitte positivt af på alle os andre.

Hvidovre har en smørhulsplacering både som erhvervs- og bokommune. Herligt.

Derfor er der bl.a. også store forventninger til byrådets i år forventede oplæg til en fremtidsrettet klog boligpolitik. Der er brug for FÆLLES FODSLAW om et boligpolitisk svendestykke.

Vi bør være stolte af Hvidovre. Det er vi vel også. Men måske ikke gode nok til at fortælle andre om det, der kan siges herom.

Lad os alle stå sammen om en god fremtid for Hvidovre. Det lønner sig i længden.

Også med ros, når det er fortjent. Det glemmes let, men luner. Luner også blandt byrødder og offentligt ansatte, der nok mest i disse tider må lægge øren og øjne til ris.

F.eks. ros til budgettet for 2019 med en nedsættelse af prisen for klippekort i Hvidovre Motionscenter fra 8 klip for 180 kr. til fra Nytår 8 klip for 120 kr. uden derved at blive konkurrenceforvridende. Her vandt den sunde fornuft.

Bent Aarrebo Pedersen

Avedørelejren

menu
menu