VI BOR FLERE SAMMEN – ISÆR OGSÅ I HVIDOVRE

VI BOR FLERE SAMMEN – ISÆR OGSÅ I HVIDOVRE

Hvidovre har den næststørste stigning på Vestegnen, skriver BENT AARREBO PEDERSEN:

Vi bor flere sammen. På landplan en stigning i perioden 2010-2019 på 31 % i antallet af personer bosiddende i en flerfamiliehusstand.

Det viser en analyse foretaget af Spar Nord. Det kommunale gennemsnit på Vestegnen er en stigning på 92 %. Tre gange så meget som på landsbasis. Et behov og en udvikling, der næppe bliver mindre de kommende år.

Størst procentstigning på Vestegnen i Glostrup og Ishøj på 111 %.

Næststørst stigning i Hvidovre på 97 %. En stigning på 2.598 personer fra 2.666 i 2010 til 5.264 i 2019.

Behov for flere boliger til flerfamiliehusstande

Det mest interessante er nok stigningen i forhold til størrelsen af boliger i den enkelte kommune.

Hvidovre er i dag præget af en hurtig tilgang af mindre boliger efter 2. verdenskrig.

I Hvidovre har vi 24.900 boliger. Heraf er 42 % (10.600) på under 75 kvm. 72 % (17.900) på under 100 kvm.

Og dermed kun 28 % (7.000) på 100 kvm og derover med mulig egnethed til flerfamiliehusstande.

Kun halvdelen af de 7.000 er på over 124 kvm.

Sammenholdt med en fordobling i Hvidovre til nu 5.262 personer i flerfamiliehusstande peger det på et presset behov for øgning af antallet af større boliger til flerfamiliehusstande – i form af nybyggeri og/eller udvidelser af bestående boliger med mulighed herfor.

Et behov, der måske også aktualiseres af /efter disse corona-tider – foruden af stigningen i antallet af ældre ofte med øget behov for at flytte fra en nu for stor bolig, der måske kan udvikles til en flerfamiliehusstand.

Bent Aarrebo Pedersen

Avedørelejren

menu
menu