Vi er i fuld gang med Holmenes næste fase

Vi er i fuld gang med Holmenes næste fase

HELLE ADELBORG med svar på Steen Ørskov og Lisa Skovs indlæg i sidste uges avis om Holmene

Det er lige godt to måneder siden, at vi præsenterede visionen for Holmene for offentligheden. Efter tre års grundigt forarbejde var vi endelig klar til at fortælle omverdenen om vores planer for en udvidelse af Avedøre Holme. Siden lanceringen 7. januar, hvor jeg stod side om side med tre ministre, Københavns overborgmester, vores egen viceborgmester Mikkel Dencker, folketingsmedlem Morten Bødskov og repræsentanter for tre store organisationer, har vi arbejdet intensivt på at komme videre med planerne.

Når man læser Steen Ørskov (K) og Lisa Skovs (K) indlæg i Hvidovre Avis kan man ellers godt få den opfattelse, at vi i Hvidovre Kommune blot har siddet på hænderne, efter vi offentliggjorde vores vision. Mine to byrådskolleger skriver blandt andet følgende: ”Konservative opfordrer derfor borgmesteren til at sikre, at der straks sættes skub i de oplagte initiativer, som allerede byder sig til.”

Til det er der bare at sige, at vi skam er i fuld gang. Vi har siden 7. januar haft et stort fokus på at komme videre med visionen. Et af de første og vigtigste skridt er at få færdiggjort den principaftale med Erhvervsstyrelsen, som skal danne grundlag for en anlægslov, som gør det muligt at realisere projektet om de ni kunstige øer. Men som De Konservative ved, så er der ikke lang tid til et valg, og det præger i høj grad også styrelser og ministeriers arbejde. Men vi er i en god dialog med Erhvervsstyrelsen og forventer at en principaftale kommer på plads i løbet af foråret.

Sideløbende med arbejdet med at få en principaftale med Erhvervsstyrelsen på plads, er vi i gang med at forberede en lovpligtige VVM-undersøgelse, som skal kortlægge de miljømæssige konsekvenser af at opbygge Holmene. Samtidig er vi i fuld gang med forberedelserne til at etablere et selskab, som skal stå for opbygningen af Holmene. Her indhenter vi viden fra advokater og andre eksperter i selskabskonstruktioner, således at det juridiske grundlag for et selskab for Holmene bliver korrekt. Derudover holder vi løbende møder med aktører, som kan give os nye input og viden om blandt andet virksomhedsklynger og andre væsentlige ting, som er relevante for Holmene. Vi har blandt andet holdt møder med eksperter fra universiteter, der sidder inde med den seneste viden om fx virksomhedsklynger. Alt sammen gør vi, så vi kan være helt skarpe på, hvad det er Holmene skal bestå af.

Med udgangspunkt i de ting, jeg her har ridset op, kan jeg derfor blankt afvise, at vi sidder på hænderne. Vi har en klar plan for, hvordan vi kommer videre, og vi er allerede i dialog med entreprenører fra ind- og udland, som kan være med til at etablere Holmene. Lige her og nu er vi i en mellemfase efter lanceringen, hvor vi skal færdiggøre Hvidovre Kommunes andel i Holmene, før vi kan overlade det til et selskab, som skal drive projektet videre.

Steen Ørskov og Lisa Skov skriver desuden, at vi skal sørge for den rette vejledning. Dette er jeg helt enig i, og netop derfor har vi også dygtige rådgivere og eksperter, som vi kan trække på i forhold til næste fase af arbejdet med Holmene. Og ja vi skal også sørge for at få Hvidovre - og Danmark på verdenskortet. Det er vi i gang med – både i forhold til at komme konkret videre med visionen men også ved at sørge for, at Holmene bliver omtalt i både danske og udenlandske medier, så mulige investorer får øjnene op for Holmene. Så sent som onsdag 6. marts har den store anerkendte britiske avis The Guardian skrevet en stor artikel om Holmene, ligesom medier fra en lang række andre internationale medier har beskæftiget sig med Holmene. At Holmene har skabt en interesse i ikke bare Danmark men også i udlandet er der således ingen tvivl om, og vi oplever en stigende interesse fra udlandet. Desuden er Hvidovre Kommune blevet inviteret til Cannes i Frankrig for i forbindelse med den internationale ejendomsmarkedsmesse MIPIM at fortælle om planarbejdet i Hvidovre og arbejdet med Holmene.

Så der sker rigtig meget, og jeg kan derfor garantere, at vi fortsætter med at være have fuldt fokus på Holmene, og både kommunalbestyrelsen og borgerne i Hvidovre vil løbende blive orienteret om, hvor langt vi er.

Med venlig hilsen

Helle Adelborg

borgmester i Hvidovre

menu
menu