Vi får mere farligt affald

Vi får mere farligt affald

Vi skal sortere mere, og det betyder, at der er behov for mere plads til vores farlige affald.

Derfor ønsker SMOKA, der håndterer farligt affald for ARC og Vestforbrændingen samt for de 23 kommuner, som ejer ARC og Vestforbrændingen, herunder Hvidovre Kommune, at købe en ny bygning på naboarealet til deres nuværende hjemsted på Prøvestenen.

Da Hvidovre Kommune er medejer af ARC skulle kommunalbestyrelsen tirsdag aften tage stilling til, om de kunne godkende købsaftalen.

SMOKA vurderer, at grunden vil koste 2,25 mio. kr. Udgifterne har imidlertid ikke økonomiske konsekvenser for Hvidovre Kommune, idet SMOKA kan afholde udgifterne til købet inden for eget budget.

menu
menu