Vi har en meningsfuld folkeskole – MEN ER DEN GOD NOK?

Vi har en meningsfuld folkeskole – MEN ER DEN GOD NOK?

BENT ROLDGAARD afviser påstand fra to kommunalbestyrelsesmedlemmer:

Som skolepolitisk aktiv i skolebestyrelsen på Engstrandskolen, Skolekontaktrådet (SKOK) og Ungdomsskolens bestyrelse blev jeg en smule irriteret over indlægget ” Vi har en meningsfuld folkeskole”.

I Hvidovre avis skrev Kenneth F. Christensen (KFC) og Charlotte Hougaard Larsen (CHL):”Vi har en meningsfuld folkeskole”, mit modsvar må være: ”Er den god nok?”.

I indlægget fremstår folkeskolen som velfungerende med frie rammer, fx skriver de ”vi ikke en eneste gang blevet kontaktet af nogle af Hvidovres skoleledere der ønsker mere frie rammer til at drive deres skoler”.

Hvilket ikke er sandt, da KFC og CHL begge har været med til at vedtage at der skulle spares en leder på hver folkeskole, hvilket alle folkeskoleledere var meget imod, uagtet at politikerne slet ikke havde ret til at bestemme hvordan besparelserne skulle udmøntes.

Dette bekræftes af KFC og CHLs udsagn:

”Vi som kommunalpolitikere har faktisk ikke meget at skulle have sagt i forhold til driften af den enkelte folkeskole. Vi skal levere rammerne og så er det skolelederen, der har det store ansvar på vores skoler og vores 10 folkeskoleledere gør det hamrende godt!”

Ja, Hvidovres folkeskoleledere på de ni folkeskoler og lederen på ungdomsskolen/10.-klassecentret gør et fantastisk stykke arbejde, men deres arbejde udsætter dem, og deres medarbejdere, for meget pres og unødigt store psykiske og emotionelle belastninger, specielt efter at der blev bebudet en besparelse på en leder på alle skolerne.

Mange ledere har forladt jobbet

Den bebudede besparelse førte til at 10 afdelingsledere forlod deres job inden den bebudede besparelse trådte i kraft og efterlod skoleledelser med manglende arbejdskraft og ingen mulighed for at ansætte en erstatning.

Ydermere vil der ved udgangen af dette år være skiftet skoleledere på fem folkeskoler inden for de sidste tre år!

”Der er intet i folkeskolelovgivningen, der forhindrer lærerne, at de bruger naturen mere eller, at de er mere udendørs.” Skriver KFC og CHL og samtidig skriver de:” Både som forældre til skolebørn i Hvidovre og som kommunalpolitikere har vi stor tiltro til og god viden om at naturen i den grad bruges i et nødvendigt omfang.”

MEN efter lov 409 (Folkeskolereformen), de seneste års personale reaktioner/udskiftninger og besparelser, er der iblandt lærere og ledelser på folkeskolerne ikke det store overskud til at lave flere ture ud i naturen, da det ofte kræver en del forberedelse og gerne flere lærerkræfter, hvis en indskolingsklasse skal ud i naturen. Da det ikke er forsvarligt at en enkelt lærer har ansvaret for op til 28 elever.

Så, ja, vi har en meningsfuld folkeskole – men folkeskolerne og deres personale har alt for trange kår, både fysisk og økonomisk – hvilket blev specielt tydeligt under CoVid-19 pandemien, hvor enkelte skoler måtte låne lokaler ude i byen for at have plads til eleverne… Samtidig stod det også klart, at mange børn blomstrede op i perioden, hvor de blev undervist i små hold. Antallet af konflikter mellem eleverne var også meget mindre i samme periode. Covid-19 nedlukningen af folkeskolerne viser, at vi kan ændre på folkeskolen, og at færre elever per klasse giver bedre trivsel, bedre helbred og dermed bedre mulighed for indlæring.

Så måske skulle Kenneth F. Christensen og Charlotte Hougaard Larsen stoppe deres ”newspeak” og glorificering af tingenes tilstand i Hvidovres folkeskoler og komme ind i kampen for en bedre folkeskole! Så flere borgere ikke vælger folkeskolen fra og sender deres børn på privatskoler.

Med venlig hilsen

Bent Roldgaard

menu
menu