Vi har en meningsfuld folkeskole!

Vi har en meningsfuld folkeskole!

KENNETH F. CHRISTENSEN (A) og CHARLOTTE H. LARSEN (DF): - Det er en ommer SF...

I sidste uges udgave af Hvidovre Avis kunne man læse Marie Louise Jørgensen fra SF skrive: ”Vi skal turde at give slip og lade lærerne have frie hænder til det de er bedst til”

Vi er helt enige om, at lærerne skal gøre det, de er bedst til og derfor er der også en stor grad af metodefrihed i forhold til den undervisningsform, der foregår på den enkelte folkeskole i det enkelte klasselokale.

Men din formulering gør os bekymrede. I hele perioden har vi holdt møde med skolelederne og som formand og næstformand af Børne- & Uddannelsesudvalget er vi ikke en eneste gang blevet kontaktet af nogle af Hvidovres skoleledere der ønsker mere frie rammer til at drive deres skoler.

Vi er på vores fælles møder blevet enige om retningen og alle står på mål for den – det troede vi egentlig også SF gjorde?

Når du skriver at lærerne skal bruge naturen mere i stedet for at bænke børnene til fyldte klasselokaler, så er vi ikke klar over hvilke lærere på hvilke skoler du præcist henviser til? Men du skal vide en ting. Der er intet i folkeskolelovgivningen, der forhindrer lærerne, at de bruger naturen mere eller, at de er mere udendørs.

Vi har stor forståelse for hvis nogle lærer føler sig stødt når SF kritiserer lærernes brug af naturen.

Både som forældre til skolebørn i Hvidovre og som kommunalpolitikere har vi stor tiltro til og god viden om at naturen i den grad bruges i et nødvendigt omfang.

Vi vil i stedet for at sende kritik af sted, gerne anerkende det arbejde der laves ude på vores skoler.

Og der bliver gået til den, præcis under de rammer og lovgivning der er sat fra undervisningsministeriet.

Vi som kommunalpolitikere har faktisk ikke meget at skulle have sagt i forhold til driften af den enkelte folkeskole. Vi skal levere rammerne og så er det skolelederen, der har det store ansvar på vores skoler og vores 10 folkeskoleledere gør det hamrende godt!

Når det kommer til de nationale test kommer det bag på os at SF tilsyneladende ikke har bemærket, hvad der er foregået omkring ørerne på dem.

Det er ganske korrekt, at Socialdemokratiet stillede et forslag om at ansøge om fritagelse fra de nationale tests og et stort flertal bakkede op om det. Men vi fik afslag og sidenhen er der ændret i reglerne, så den enkelte skoleleder har kompetencen til at fritage fra de nationale tests. Det har vi drøftet i udvalget og vi var enige om at bakke op om, hvis der var skoleledere, der ville fritages.

MEN….der er altså også nogle af vores folkeskoler, der ikke kan blive fritaget for de nationale tests, så derfor kan det undre os, at SF vil topstyre og lave konkret forskelsbehandling på vores folkeskoler.

Det er vi ikke tilhængere af!

Marie Louise fra SF – dit indlæg i sidste uges Hvidovre avis! Det er en ommer!

Med venlig hilsen

Kenneth F. Christensen (A) og Charlotte H. Larsen (DF)

Kenneth F. Christensen

Kenneth F. Christensen

menu
menu