Vi har fokus på mentorordningen

Vi har fokus på mentorordningen

SOCIAL- og ARBEJDSMARKEDSUDVALGETS svar på indlæg om mentorordning:

I forrige uges Hvidovre Avis spørger Eva-Pernille Naserian Stæhr Poulsen, om vi i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget har sat mål for, hvordan mentor-ordningen skal bruges. Samme mentorordning har været omtalt i en DR-dokumentar om svindel med mentorordningen.

Svindel med mentorordningen er en katastrofe for den tillid såvel borgere som politikere burde kunne have til samarbejdet med de mange aktører vi naturligvis har på området i Hvidovre. Desværre kender vi ikke til mål, der 100 % sikkert vil kunne undgå at folk med dårlig moral forhindres i at snyde de systemer, der er tiltænkt at være en hjælp.

Derfor er det for os politikere betryggende, at vi i Hvidovre for nylig har fået revisionens ord for, at Jobcentret har etableret betryggende procedurer, som skulle forhindre snyd med mentorordningen. Jobcentret har i årenes løb undersøgt en række mentorforløb nærmere. Det har medført, at nogle mentorer ikke længere har opgaver for jobcentret. Centret holder løbende opfølgningssamtaler med både mentor og borger, blandt andet for at sikre, at borgeren får den støtte, der er aftalt.

Nu har revisionen altså vurderet, at vi har en tilfredsstillende praksis på området. Revisionens gennemgang er et resultat af en landsdækkende temarevision, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har iværksat.

Udfordringen med mentorforløbene er imidlertid, at indsatsen sker mellem mentoren og borgeren - ofte i borgerens eget hjem. At der sker en indsats, bygger i høj grad på tillid til, at mentoren leverer den ydelse, der er aftalt. Jobcentrets mulighed for at kontrollere indsatsen er bl.a. at følge op på mentorrapporten og have en løbende dialog med borgeren.

Derfor er det meget vanskelligt at garantere, at ingen vil kunne snyde eller fuske, men vi politikere ved, at Jobcenteret gør hvad de kan og er helt afhængige af samspillet med de involverede borgere.

Af statens officielle tal, som kan ses på jobindsats.dk, fremgår det, at der i august 2018 i Hvidovre var 72 borgere, som havde et mentorforløb i forbindelse med et ressourceforløb. Der var i samme måned 291 borgere i ressourceforløb. Samlet får ca. 170 borgere i Hvidovre en mentorindsats ud af de ca. 4.500 borgere, der løbende er tilknyttet jobcentret i Hvidovre.

Den 20. august 2018, stillede vi politikere spørgsmål til ordningen på udvalgsmødet, for som politikere er vi naturligvis opmærksomme på den debat der er og har lige som bl.a. medarbejdere og ledere i Jobcenteret en stor interesse i at tingene foregår ordentligt. Vi kan derfor svare meget klart, at alle politikere i udvalget har stort fokus på ordningen, både nu og fremover.

Vores opfordring er, at de borgere, der måtte opleve, at mentorordningerne ikke lever op til de konktrakter, der laves samarbejder med Jobcenteret om at få taget hånd om det.

På Social- og Arbejdsmarkedsudvalgets vegne

Charlotte H. Larsen

Udvalgsformand

menu
menu