Vi har gode normeringer i vores institutioner

Vi har gode normeringer i vores institutioner

Jeg kan ikke genkende det billede, at vi skulle være uansvarlige, skriver borgmester Helle Adelborg:

Først vil jeg gerne slå fast, at vi ikke udsætter børn i Hvidovre Kommunes institutioner for omsorgssvigt, selvom man kan få det indtryk, når man læser artiklen om bamsedemonstrationen i sidste uges avis. Her bliver det også beskrevet, at vi ’taber en generation af børn på gulvet’. Det billede kan hverken jeg eller de øvrige ansvarlige for børneområdet genkende.

På vuggestueområdet ligger vores normering over landsgennemsnittet. På børnehaveområdet har vi haft en lidt lavere normering, end både jeg og forældrene kunne ønske os. Det er dog langtfra det samme som, at vi omsorgsvigter børnene, eller at der ikke er voksne, der kan trøste og tale med dem i vores institutioner. Normeringstallene for 2020 er endnu ikke offentliggjort fra Danmarks Statistik, men vores egne beregninger viser, at vi her i 2020 ligger under seks børn pr. voksen i børnehaven og tre voksne pr. barn i vuggestuen. Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med budget 2020 tilført lokale midler til området, netop for at sikre flere voksne i vores institutioner, samtidig har vi modtaget puljemidler fra staten. Samlet set har vi tilført dagtilbudsområdet knap 9 mio. kr. i år.

En strid om tal

Der har fra bl.a. BUPL’s side været sået tvivl om, hvorvidt vi også bruger de penge, vi modtager fra den statslige pulje, til bedre normeringer. Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det gør vi. Vi er ikke enige i BUPL’s udlægning af, hvordan vi bruger puljen, og derfor har jeg også inviteret BUPL til endnu en drøftelse. BUPL har udviklet sin egen måde at udregne normering på. Det betyder, at der som en del af den offentlige debat florerer forskellige bud på, hvad en god normering er. I Hvidovre Kommune bruger vi, ligesom landets øvrige kommuner, tal fra Danmarks Statistik, så vi kan sammenligne os med andre kommuner og med landsgennemsnittet. Når der på et tidspunkt kommer en aftale om, hvordan de vedtagne minimumsnormeringer skal udmøntes, vil vi selvfølgelig leve op til de retningslinjer.

Normering i ydertimerne

Talskvinde for bamsedemonstrationen Kristine Amalie Rostgaard hævder i Hvidovre Avis, at vi i ydertimerne har en normering på 15 børn pr. voksen. Det billede kan jeg slet ikke genkende. Hvis nogen forældre oplever det, vil jeg selvfølgelig gerne høre om det. Det er sådan, at der skal være mindst to pædagoger til stede i institutionens åbningstid, også i ydertimerne. Det betyder ikke, at forældre ikke en gang i mellem kan opleve, at der kun er en pædagog sammen med en børnegruppe, mens en anden pædagog løser andre opgaver.

Som borgmester er jeg optaget af at sikre, at vores børn får et dagtilbud med god kvalitet. Det handler efter min opfattelse ikke kun om normering, men også om hvordan vi sikrer de fysiske rammer og skaber gode læringsmiljøer, så vores børn trives og udvikler sig bedst muligt.

Helle Adelborg, borgmester

menu
menu