VI HAR LOVET, DER SKAL SKE NOGET PÅ HAVNEN!

VI HAR LOVET, DER SKAL SKE NOGET PÅ HAVNEN!

Svar fra De Konservative til Susets formand og redaktøren:

Dejligt at høre, at Suset nu er klar til forbedring, forskønnelse og renovering af Havnen.

Op til kommunalvalget lovede De Konservative, i lighed med andre partier (ingen nævnt, ingen glemt), at nu skulle der ske noget med Hvidovre Havn. Alt for længe har den set ud som de hyggelige billeder “Sleepy Nielsen” lægger op på Facebook fra Hvidovres 50-60’erne.

De konservative i Hvidovre stillede et forslag i Kommunalbestyrelsen om at afsætte midler til at komme i gang med en samlet plan for havnen. Det faldt som bekendt til jorden, da flertallet ikke mente, de kunne finde økonomi til projektet.

Derfor projektet

Men vi konservative er ikke sådan at slå ud, så vi bad arkitekt Kenneth Skytte om at slå nogen streger på basis af vore ideer, - i første omgang var det Nordmolen, der holdt for. Det er nemmere at forholde sig til når der er tegnet et par streger og modtagelsen var meget positiv sidste år, da det blev præsenteret ved De Gamle Kæmpers Markedsdag.

Nordmoleplanen er inspireret af de udfordringer, Søspejderne mødte fra kommunen, da deres hus brændte og inspireret af de muligheder, der ligger i at Nordmolen ligger lige op ad Hvidovre Strandpark. Vi indtænkte et nyt søspejderhus i to plan (vandet stiger jo en gang imellem over molehøjde, så både forneden og klub på 1. sal og så fylder klubhuset kun det halve.)

Vi har også medtaget en ny bygning med et “Vandquark” inspireret af den succes Quark har ude på Avedøresletten, dertil en cafe og et fuglekiggertårn og sidst, men ikke mindst, de stærkt tiltrængte toiletter. Cafeen er tænkt som en service blandt andet til de mange, som benytter strandparken om sommeren.

Senest er De Konservative i Hvidovre så også kommet med forslag til benyttelse af Sydmolen. Vi da gerne nævne, at vi holder os helt indenfor de grænser der nævnes i den oprindelige havneplan fra 2009, som vort forslag i det store hele bygger på. For kendere kan vi nævne at det er lokalplan nr. 316 for Hvidovre Havn.

JA vi er også kommet med forslag til en bedre udnyttelse af havnepladsen, netop til alle borgere i gavn for Hvidovre, helt i tråd med hvad vores borgmester ved flere lejligheder har udtrykt i havnemiljøet.

Har haft kontakt

Til redaktøren Hr. Madsen, kan vi oplyse at vi har taget hensyn til den store kloakledning, der løber under havnepladsen, men som redaktøren, ganske rigtigt skriver, er det IKKE en fuldt færdig plan vi er kommet med, men det er nemmere at diskutere ud fra nogen konkrete skitser.

Den Gamle Redaktør Madsen skriver at vi ikke har været i kontakt med klubberne. Det er nu ikke helt rigtigt, vi har bl.a. præsenteret vores oplæg ved et medlemsmøde i roklubben, vi har holdt møder med Søspejderne og været i dialog med medlemmer fra jagtforeningen, osv. Der er blevet lyttet til vores oplæg og mange konstruktive forslag er kommet frem, netop på grund af vores oplæg, der skal ses som et inspirationskatalog og ikke en færdig havneplan.

Et eksempel på en kommentar var “hvor kan man blive skrevet op til de boliger”

Vi har igennem længere tid forsøgt at få en dialog med brugergruppen for klubberne i havnen, men det har endnu ikke været muligt, da tilbagemeldingen har været De havde ikke gjort deres holdning klar”. Sidst kan vi nævne, at vi også har kontaktet formanden for Suset pr mail, men endnu har ikke fået svar.

Vi vil gerne i tættere dialog med klubberne, for som vi indledte med, så er et af formålene med dette oplæg til en ny havneplan, netop at holde liv i diskussionen om havnen, så vi ikke om 10 år IGEN må konstatere, at der er ikke sket noget.

Idrætsrådet har indkaldt til møde i Roklubben den 3. april og der møder vi gerne op med tegninger og ideer og er klar til en diskussion. Vi møder også gerne op i Suset til en dialog. Hvis du har kaffen klar, så kigger vi forbi.

Som den kloge Redaktør Madsen rigtigt skriver, så er det jo ikke vedtaget, det er blot et konstruktivt forslag og det er aldrig for sent med en god dialog om et godt projekt. Det eneste vi ønsker med forslaget er, at der ikke må gå ”Risbjerggård” i den dialog.

Jimmy Jensen og Michael Sabroe

Det Konservative FolkepartiHvidovre

gh

gh

menu
menu