VI ønsker et bedre klima og mindre støjgener

VI ønsker et bedre klima og mindre støjgener

SIKANDAR SIDDIQUE med svar til Mads Fuglede

Mads Fuglede ønsker ikke bilfri timer i Hvidovre, og mener ikke vi kan lære af andre byers erfaringer. Man behøver ikke rejse helt til Sydamerika for at erfare, at bilfri timer og zoner er en god ide - også i Hvidovre. I Aarhus har man f.eks. flere gange periodevis med stor succes lukket en del af Fredriks Alle, der går gennem centrum. I Hvidovre skal der findes en velegnet vejstrækning, der generer mindst muligt, og hverken generer familier eller erhverv. Det løser ikke alle Hvidovres klimaproblemerne at indføre et stykke bilfri vej nogle timer om ugen, men det viser én metode til at imødekomme Hvidovres klimavenlige kommunale mål.

For nyligt afholdt Hvidovre Kommune et velbesøgt borgermøde om byens udvikling, hvor trafikale forhold blev drøftet. Borgerne havde gode kreative forslag, om “selvkørende busser og flyvende biler”, “bilerne ud af byerne” og endda om “medvind på cyklestierne”. Et konkret forslag var vejstrækninger, hvor biler og cykler skiftes til at køre i særlige perioder på dagen. Den direkte dialog fra borgerne til beslutningstager er vejen frem. Jeg opfordrer Hvidovres borgere til at sendes flere forslag om bedre miljø- og trafikplanlægning. Det er jer, der ved hvor miljø- og trafikgenerne er værst, og jer der har størst interesse i at forbedre forholdene. Støtter nogen delvist bilfri vejstrækninger eller zoner kan de bedst udpege dem for kommunen.

Jeg er enig med Mads Fuglede om, at støjgenerene skal reduceres væsentligt. Der er i dag ingen øvre støjgrænser for eksisterende boliger, det gælder kun for nybyggede boliger. Mads Fugledes parti har i finanslovsforslaget “Et trygt og sammenhængende Danmark” afsat midler til støjbekæmpelse langs de eksisterende motorveje. Desværre glemte Mads Fuglede og Venstre, i finanslovsforslaget, støjgenerne i forhold til forslag om hastighedsforøgelser på motorvejene. Bliver det realiseret omkring København vil støjgenerene væsentligt forværres. Hastigheden på motorvejen langs med Københavns omegnskommuner skal nedsættes.

Hvidovre kommune vil reducere hastigheden på motorvejen og har sammen med Brøndby, Albertslund og Vallensbæk Kommune bedt Trafikmisteren gøre noget ved støjplagen motorvejen, og afsættes 1/5 mio. til bekæmpelse af massive støjgener på Vestegnen, hvor støj fra fire motorveje påvirker vores sundhed og trivsel. Vi kan ikke alene købe os til en bedre infrastruktur. Vi må ændre vores traditionelle opfattelse af transport og befordringsmidler, og bryde med de trafikale mønstre – det kan lade sig gøre, også uden at skabe problemer.

Der ér forskel på Hvidovre og Bogota, men mon ikke borgere i både Hvidovre og Bogota ønsker et bedre klima, mindre støjgener og grønnere og smukkere omgivelser i deres by.

Sikandar Siddique

Folketingskandidat,

Københavns Omegn.

Cand.Comm.

menu
menu