Vi planlægger alt gravearbejdet

Vi planlægger alt gravearbejdet

CENTER for TRAFIK og EJENDOMME med svar til beboer på Strandholms Alle:

I forrige uges Hvidovre Avis spørger en beboer på Strandholms Alle ind til planlægning af vejarbejde. Det er Hvidovre Kommune, som giver tilladelse til entreprenører, som ønsker at foretage gravearbejde i kommunens veje. Entreprenøren undersøger via Ledningsregistret om der er andre, som skal grave i vejen på samme tid og oplyser om dette i graveansøgningen til kommunen. På den måde undgås det, at flere entreprenører graver på det samme sted på samme tid.

Hvis graveentreprenøren ikke har udført arbejdet godt nok, bliver det påtalt, og entreprenøren bliver bedt om at udbedre fejlen inden for en given periode.

Konkret i forhold til Strandholm Alle skyldes det omfattende gravearbejde, at der er blevet lagt fibernet ned. Vi har fuld forståelse for, at det kan være generende som beboer at have sine fortove gravet op ad flere omgange. Der har været to fibernetsfirmaer i gang i kvarteret, og de har fået besked på at koordinere deres gravetilladelser, hvilket også er sket. Samtidig har der på Strandholms Alle været mindre gravninger til parcelhuse, så disse har kunnet få lagt forsyningskabler ind. Derfor kan summen af det samlede gravearbejde godt virke overvældende, men det har været planlagt og foregået i overensstemmelser med retningslinjerne for området. Gravearbejdet er med til at styrke den digitale infrastruktur i vores kommune.

I forhold til afhentning af affald giver det også store udfordringer, når der graves i vej og fortov på en lille vej, fordi det er en stor skraldebil, som kommer. Entreprenøren, der graver, er forpligtiget til at sørge for, at skraldebilen kan komme til eller på anden måde sikre, at affaldet bliver tømt. Det samarbejde tager nogle gange noget tid og kan desværre påvirke affaldsafhentningen. Affaldet bliver dog ikke glemt eller sprunget over, men afhentningen kan blive forsinket.

Med venlig hilsen

Center for Trafik og Ejendomme i Hvidovre Kommune

menu
menu