VI SKAL HAVE BEDRE PARKERING TIL CYKLER

VI SKAL HAVE BEDRE
PARKERING TIL CYKLER

Cyklistforbundet med en række forslag til forbedringer i Hvidovre:

Det er vores indtryk i Cyklistforbundet, Brøndby-Hvidovre afd., at Hvidovre Kommune deler vores interesse i at cyklismen skal tegne sig for en markant større del af trafikbilledet og trafikarbejdet i Hvidovre. Det glæder os, for det er i enighed, man når længst med sine mål og ambitioner. Vi er også glade for samarbejdet med Vej & Park, der lytter til vores ønsker og forslag.

Billige forslag!

Vi kunne dog godt ønske os, at vores sammenfaldne interesse i at fremme cyklismen blev afspejlet i kommunens budget, så investeringerne i infrastruktur for cyklister blev øget. Derfor har vi nedenstående forslag til forbedringer til cykel-infrastrukturen i Hvidovre. Vi har lagt vægt på, at det er billige forslag:

Avedøre Havnevej er en barriere, der deler kommunen. For at mindske barriereeffekten foreslår vi en længere grøn-tid for trafik, der krydser Avedøre Havnevej i krydsene ved Kløverprisvej, Allingvej, Kettevej og Brostykkevej.

Forsøg med cykelbokse ved udvalgte cykeltrafikerede lyskryds.

Etablering af trafikstyrede signalanlæg i krydset Avedøre Havnevej/ Dybenkærvej og evt. i andre relevante kryds.

Etablering af en venstresvingsbane på cykelstien i nordgående retning på Hvidovrevej i krydset ved Arnold Nielsens Boulevard.

Cykelparkeringsforholdene på sydsiden af Hvidovre Station er klart utilstrækkelige. I dagtimerne er der overfyldt, og der holder adskillige cykler udenfor stativerne. Vi foreslår, at der etableres en række overdækkede cykelstativer langs sydsiden af banen, hvor der i dag er bevoksning.

Cykelstativerne foran hovedbiblioteket er utidssvarende og misligholdte. Måske af samme grund bliver de heller ikke brugt meget. Folk parkerer i stedet deres cykler på pladsen foran biblioteket.

Tilfredsstillende cykelparkeringsforhold bør inddrages i planen for Hvidovre bymidte.

Området ved Åmarken Station bærer generelt præg af manglende vedligehold. På nordsiden af stationen har der i flere år ligget store bunker af gamle blade, der vanskeliggører parkeringen af cykler. Fra stationsindgangen til den vestlige cykelparkering er der en flad trappe. Der kunne i stedet være en rampe til fordel for cyklisterne. På sydsiden af stationen er faciliterne for cykelparkering mangelfulde og utilstrækkelige. Derfor bør der etableres flere og overdækkede cykelstativer der.

Generelt går vi ind for flere cykelruter og supercykelstier i både nord-syd gående og i øst-vest gående retning.

På Cyklistforbundet,

Brøndby-Hvidovre’s vegne

Thomas Otzen, formand.

menu
menu