Vi skal have noget bedre end minimumsnormeringer

Vi skal have noget bedre end minimumsnormeringer

I de seneste uger har #HvorErDerEnVoksen og kravet om minimumsnormeringer i daginstitutioner fyldt medierne, og det kan jeg godt forstå. Det er helt fantastisk at se hvordan forældre og borgere generelt nu forlanger, at vi skal prioritere vores børn. Mere af det, tak.

I alt for mange år er 0-6 års slet ikke blevet prioriteret af regeringen og det er en katastrofe på linje med de mange andre velfærdsområder, der er blevet udsultet. Alle velfærdsområder har måttet opleve konsekvenserne af en konstant sparekurs. Pengene fra vores store økonomiske opsving, der burde være brugt på velfærd til befolkningen er i stedet delt ud til skattelettelser. Det er jo helt hen i vejret.

Som socialdemokratisk politikker, og som mor, ønsker jeg på alle måder maksimal velfærd til alle Hvidovres børn. Uanset om det er i dagplejen, i daginstitutionen, i skolen eller i klubben. Jeg mener ikke vi kan være andet bekendt.

Med al respekt for kampen, så må jeg melde ud at minimumsnormeringer ikke er det quickfix, det kan lyde som om det er. Den rigtige løsning kan lyde mere besværlig, men det er faktisk ret enkelt: Vi skal have et opgør med overstyring fra centralt hold på Christiansborg og samtidig økonomi til velfærd, der følger med befolkningsudviklingen. Som det er nu, er der ingen sammenhæng mellem den første økonomiske politik fra regeringens side og de behov, der er for kernevelfærd i kommunerne. Flere ældre, flere børn og flere med brug for et velfungerende sundhedsvæsen - listen er uendelig lang og skævheden stadig mere tydelig. Vi skal prioritere velfærd over skattelettelser på alle områder - og vi har råd til det!

Som det er i dag, er vi i kommunerne underlagt en ekstrem stram økonomisk og indholdsmæssig styring fra regeringens side. Vi kan ikke ansætte ekstra personale til børnehaver, vuggestuer og dagpleje, selvom vi gerne ville. Vi kan heller ikke tilpasse skatteniveauet, så vi kunne følge med vores lokale behov og befolkningsudvikling. Det er jo absurd, at en regering mener, at de ved bedre end os, hvad der skal til for at drive en kommune som Hvidovre. Lad os i fællesskab kæmpede for det kommunale selvstyre, så vi selv bliver herre i det hus, der blandt andet danner rammerne for vores børn. Det mener jeg er det rigtige at gøre og jeg tror på vi kunne kombinere tankerne om resurser fra kampen for minimumsnormeringer med de løsninger, der giver de bedste betingelser for vores børns tid i daginstitutionerne. Det er mere reglen end undtagelsen, at de lokale løsninger vi ved virker for os i Hvidovre er langt bedre end dem, der fastsættes fra Christiansborg.

Lad os sætte en kvalitetsdagsorden, der sammen med en genopretning af resurser til 0-6 års området handler om det gode børneliv og den gode opvækst. Lad os lave fælles aftaler om hvordan vi sikrer kvalitetstid og rammer, der favner og udvikler alle. Det koster penge at investere i vores børn og de penge er jeg klar til at kæmpe for på Christiansborg. Men ikke med kvantitet i form af centralt fastlagte minimumsnormeringer som det endegyldige succesparameter. Jeg er helt sikker på at vi i Hvidovre, sammen med forældre, ledere, medarbejdere, FOA og BUPL og andre gode kræfter, ville kunne løfte alle børn med kvalitet for øje og de nødvendige resurser til rådighed.

Det er på høje tid med en ny regering, der vil børn og velfærd over skattelettelser. Velfærden skal tilbage i højsædet og betragtes som en investering i samfund og mennesker – ikke en udgift. Minimumsnormeringer er en ædel sag, men det er ikke nok. Vi skal have noget endnu bedre og det vil jeg kæmpe for.

Maria Durhuus

Mor, Sygeplejerske, Socialdemokrat

- Og din lokale folketingskandidat

menu
menu