Vi vil gerne gøre det bedre

Vi vil gerne gøre det bedre

VEJ & PARK med svar på indlæg i Hvidovre Avis 5.februar. ”Det er ikke godt nok”:

I lokalavisen den 5. februar beskrev M. Olsen, hvordan kommunens folk taber affald fra beholdere og sække og ikke samler det op, når de er rundt og tømme affaldsbeholdere i Hvidovre.

Vi er selvfølgelig helt enige med M. Olsen i, at det ikke er godt nok, og det prøver vi at gøre bedre.

Kommunens folk tømmer hver dag knap 5.000 affaldsbeholdere og indsamler dagligt 50 tons dagrenovation, 3 ton plast og 2,7 ton papir. M. Olsen nævner også, at kommunens sms-ordning ikke fungerer som den skal, og det betyder at affaldet kommer til at stå for længe ved fortovskanten med risiko for, at det bliver spredt ud over nabolaget. Vi arbejder løbende på at sikre, at sms-varslingen er rigtig og kommer til tiden, da det både er en hjælp for borger og skraldemand, at beholderen er klar til afhentning. Hvis man oplever problemer med affaldsafhentning eller sms-løsning kan man kontakte kommunen på affald@hvidovre.dk

Vej og Park Hvidovre Kommune

menu
menu