- Vi vil give alle børn en god start på livet...

- Vi vil give alle børn en god start på livet...

Gode daginstitutioner, hvor der er personale nok, udfordrende læringsmiljøer og plads til leg og læring. Dette var det meget entydige budskab folketingskandidaterne for Radikale Venstre Abbas Razvi og Susanne Wad Leth fik af borgerne sidste lørdag i Hvidovre ved Frihedens butikscenter. Vi var på gaden i forbindelse med de radikales landsomfattende “Tal med kampagne”. Vi fik mange gode snakke med både børnefamilier, bedsteforældre og fagprofessionelle, som alle gav deres bud på, hvordan vi bedst sikrer, at alle børn får en god start i livet.

Mange er enige i, at det særligt er i de første år, at fundamentet for et godt liv bliver lagt og derfor er det særlig vigtigt, at vi har nogle gode daginstitutioner. I Radikale Venstre vil vi give kommunerne penge til at ansætte endnu flere pædagoger, så der kan skabes trygge rammer og gode læringsmiljøer.

Der var også mange, der havde fokus på give børn en opvækst fri for fattigdom og problemer som følge af at vokse op i en familie med sociale problemer. I Radikale Venstre vil vi afskaffe kontanthjælpsloftet, for at sikre, at det ikke rammer børnene ekstra hårdt, når der er forældre, der rammes af arbejdsløshed. Vi vil investere i en tidlig opsporing, så vi får rettet op så tidligt som muligt på børn, der mistrives.

Børn skal have lov at være børn. Vi skal støtte op om de frivillige kræfter, der er i kommunerne, som giver mulighed for et aktivt fritidsliv. Det betyder at vi skal give vores idrætsforeninger og ungdomsklubber gode muligheder for at medvirke til at skabe fællesskaber for børn og unge på tværs alle vores forskelligheder. Det er med til at udvikle børn og unge til at tage aktivt del i vores demokratiske fællesskaber.

Vi tager alle de gode idéer med i vores politikudvikling og skaber det gode børneliv sammen med alle jer, det handler om.

Med venlig hilsen

Folketingskandidat for Radikale Venstre Abas Razvi og Susanne Wad Leth

menu
menu