VIGTIGT VI BRUGER VORE PENGE PÅ DE SORTE PLETTER!

VIGTIGT VI BRUGER
VORE PENGE PÅ
DE SORTE PLETTER!

FINN GERDES med svar på indlæg om ”Ikke så dyr en løsning”:

Anders Wolf fra SF foreslår i Hvidovre Avis den 19. april, at man skal starte med 40 km-skilte uden dyre vejbump.

Det kan også være en god ide, men er nok svært at realisere. Men man kan bare ikke sætte 40 km-skilte op på alle veje uden at etablere vejbump. Bekendtgørelsen på området kræver vejbump, hvis trafikanterne kører hurtigere end 40 km.

Mange ønsker vejbump, da det hjælper med at tvinge trafikanternes hastighed ned til 40 km.

Vejskilte til 40 km uden vejbump hjælper primært, hvid politiet engang imellem kontrollerer hastigheden og det sker desværre for sjældent.

Det er en god ide, at Lejer- og Grundejerforeninger samarbejder om at få hastigheden ned på vejene i deres område. Men jeg syntes også det er vigtigt at vi anvender penge på vores sorte pletter altså der hvor der faktisk sker trafikulykker, og det er typisk på de store veje.

Senest er der bygget en venstresvingsbane fra Gl. Køge Landevej til Strandmarksvej, og det vil mindske trafikuheld i dette vejkryds.

Det er sådan at man i Teknik- og Miljøudvalget i 2012 har vedtaget at lejer- og grundejerforeninger skal betalte 75 % af trafiksaneringen i deres område og Kommunen betaler 25 %.

Jeg kan se at Anders Wolf har ændret sin holdning til trafiksanering, da han og SF før har gået ind for at trafiksanering skal være 100% privatfinansieret og intet kommunalt tilskud. Hvis dette skal ændres må man have det op i Teknik- og Miljøudvalget igen for at ændre denne beslutning.

I Hvidovre Avis den 25. april er der et indlæg fra Olsen “egoismen om vores vej ” og jeg kan være enig i mange af de ting Olsen skriver.

Med venlig hilsen

Finn Gerdes, kb.-medlem,

Socialdemokratiet

menu
menu