Vil Bevare Hvidovre Gymnasium

Vil Bevare Hvidovre Gymnasium

Socialdemokratiet har med et flertal i Regionsrådet sikret en bevarelse af de mindre lokale gymnasier i Region Hovedstaden ved at stemme for et kapacitetsloft på de største gymnasier. Konsekvensen af at fortsætte uden et kapacitetsloft vil nemlig være at lokale gymnasier lukker. Det er en god nyhed for Hvidovre Gymnasium. Det var dog ikke uden kamp og heftig debat.

Det er Regionens ansvar at koordinere et tilstrækkeligt og varieret uddannelsestilbud til alle unge. Som Socialdemokrater er vi stærkt optaget af, at muligheden for at kunne tage en uddannelse, ikke blot kan ske på gigantiske skoler inden i København. Vi ser en værdi i, at også unge i Hvidovre, kan benytte sig af et lokalt uddannelsestilbud.

Der hvor socialdemokratiet ønsker at holde hånden under muligheden for at vælge et lokalt gymnasium, stemte de borgerlige for mere centralisering. Særligt De Konservative synes villig til at lade falde hvad ikke kan stå, som Christoffer Buster Reinhardt sagde i debatten.

Vi køber ikke de Konservatives slogan. Vi stiller os undrende over, den konservative iver for at stille sig under de liberalistiske faner. Vi ser ikke det frie valg løse den helt centrale opgave i, at sikre gode gymnasier bredt i regionen. Vi har med bekymringer set, hvordan det der er sket en stigende segregation på gymnasierne. Derfor mener vi, at der er et presserende behov for at Regionerne får flere kompetencer på uddannelsesområdet. At insistere på den retten til den enkeltes frie valg, har gjort valget for de mange til et dårligere valg. Vi sætter loft for at bevare Hvidovre Gymnasium.

Medlemmer af regionsrådet for Socialdemokratiet,

Maria Gudme og Jesper Clausson,

Hedebygade 1, 2 th. 1754 KBH

menu
menu