Vil du betale for de fældede træer på Ege Allé?

Vil du betale for de fældede træer på Ege Allé?

I de seneste uger har vi kunnet læse om den ulykkelige situation, der er opstået på Ege Allé, hvor nogle borgere har fældet kommunens træer.

Diskussionerne har været mange...

Hvem er det synd for?

Borgerne, som skal betale erstatning?

Kommunen, som nu er den ene part i erstatningssagen?

Eller hvad med alle de borgere, der bor i Hvidovre kommune, som intet forkert har foretaget sig, men blot kan stå på sidelinjen og se, at selvtægt og en eventuel efterfølgende tilgivelse, giver politisk opmærksomhed!

For Venstre er holdningen helt klar.

Når man som borger, henvender sig til kommunen med en ansøgning om at fælde kommunens træer på sin vej, og man får et klart nej, er det så ok at gøre det alligevel?

Svaret er selvfølgeligt nej. Det er aldrig ok at udøve selvtægt på andres ejendom, uanset om det er kommunal eller privat. De berørte borgere på Ege Alle var alle vidende om, at de ikke måtte fælde træerne, da de havde søgt om tilladelse til fældning og fået afslag.

Når man så udøver selvtægt, og politiet tager en på fast gerning, så må man også som borger være forberedt på at sagen må køre den juridiske vej som er valgt af politiet. Det er politiet der har besluttet at anvende den grove hærværksparagraf. Så politiet vurderer sagen meget alvorligt. Og den form for selvtægt skal også straffes, og må aldrig blive en popularitetskonkurrence hos partierne og lokallisterne, om hvem der kan vise mest medmenneskelighed. Man må respektere at sagen går sin gang, og respektere dommen, der med tiden må komme.

Skal alle Hvidovre-borgere betale for andres selvtægt?

Er det så rimeligt, at alle de borgere der bor i Hvidovre kommune, som holder sig inden for loven, ikke yder selvtægt og som respekterer kommunens anvisninger og ejendele, nu skal stå med regningen?

For det er jo netop det der sker i denne sag, hvis kommunen vælger at trække sagen.

Regningen for de fældede træer, havner hos os alle sammen, uagtet at vi intet forkert har gjort.

Omvendt på Dansvej. Her kommer de kommunale gartnere til at vedligeholde et areal, som tilhører grundejerforeningen på Dansvej. De gjorde det, fordi de pågældende gartnere troede, at det var kommunens areal, og fordi området i den grad trængte til vedligeholdelse. Kommunen har erkendt, at det var en fejl, der er undskyldt, og det fjernede erstattes.

Der er stor forskel på Ege Alle og Dansvej. På Ege Alle udøver nogle beboere bevidst hærværk på kommunal ejendom, og de var ikke i tvivl om, at der er tale om kommunal ejendom - Det har naturligvis konsekvenser, og takseres også hårdt af anklagemyndigheden.

På Dansvej troede gartnerne, at det var kommunens ejendom, og vedligeholdt derfor området. Havde de vidst, at det ikke var et kommunalt areal, var arealet aldrig blevet vedligeholdt. Handlingen er derfor hændelig og skal naturligvis genoprettes ved erstatning med ny beplantning, som vi kan forstå, er aftalt med grundejerforeningen.

Er det uheldigt? ja, det er det naturligvis. Men det er netop DET det er ”et uheld”

Her har kommunen taget konsekvensen af deres fejl. Det mener Venstre i Hvidovre faktisk også at borgerne på Ege Allé bør gøre

Hvad bliver det næste, at vi skal have ondt af familier, hvor et medlem smadrer ruder på kommunens vinduer, eller laver graffiti på andres ejendom? Hærværk skal aldrig tolereres, og de penge som ellers kan bruges på velfærd for alle i Hvidovre, skal ikke bruges på at betale for borgers ulovligheder.

Med venlig hilsen

Venstre Hvidovre

menu
menu