VIL DU BYGGE STORT, SÅ SKAL DU BYGGE I 2 PLAN

VIL DU BYGGE STORT, SÅ SKAL DU BYGGE I 2 PLAN

Man fratager mange borgere muligheden for at lave en tilbygning, skriver JANE HJORT:

Venstre har netop foreslået et tillæg til den nye lokalplanen 237 (som erstatning for Byplansvvedtægt H11, som er en del af Risbjerg kvarteret). Her vil man kun tillade 30% bebyggelse, hvis der bygges i 2 plan. Huse i 1 plan må kun være på 25% bebyggelse.

Jeg mangler en argumentation for, hvem denne regel vil tilgodese, og hvad formålet er med denne forskelsbehandling.

Langt de fleste ønsker i dag at bygge i 1 plan. Det er billigst, og passer bedre til den moderne families ønsker om store fælles opholdsrum. Men mindst lige så vigtigt. Hvad ønsker du, at din nabo bygger? Forestil dig at alle dine naboer pludselig bygger huse i 2 plan med indkig lige ind i din have og ikke mindst stue. Men det er, hvad Venstre nu vil tvinge nybyggere til, hvis de ønsker et hus med en byggeprocent på mere end 25.

Det er i strid med tidens trend, men er bestemt også i strid med mange boligejeres ønsker om en nabo. De fleste klager/skriverier der har været over byggesager de seneste år, har netop været byggerier, hvor folk føler sig generet af indkig i have og hus.

Det rammer ikke kun nybyggere, men også dem der ønsker en tilbygning til deres nuværende bolig. Mange ældre huse er ikke konstrueret til at bære en 1. sal. Ved at tvinge en lokalplan igennem, hvor man kun må bygge over 25%, hvis man bygger 2 plan, så fratager man mange borgere muligheden for at lave en tilbygning.

Jeg synes, det er helt ok at tillade bebyggelse i 2 plan, men hvad vil kommunen opnå ved at tvinge folk til at bygge op i højden? Det er ikke kun til gene for dem, der ønsker at bygge/tilbygge, men det er også til stor gene for de kommende naboer.

Jane Hjort

Medl. af Konservativ Folkeparti, Hvidovre

menu
menu