Villa står i vejen for nyt byggeri

Villa står i vejen for nyt byggeri

Villa på Landlystvej 42 med lav bevaringsværdi ønskes nedrevet, så så der bliver plads til nyt byggeprojekt

En villa på Landlystvej 42 skal nu rives ned.

Det ønsker i hvert fald ejeren af området, fordi der er planer om at opføre et nyt boligbyggeri på Landlystvejgrunden.

- Villaen er opført som en del af det industriområde, der lå nord for Landlystvej og i dag næsten er fuldstændig omdannet til bolig- og kontorformål. Bygningens arkitektur beskrives som et interessant miks af stilarter, hvor facaden har et stærk symmetrisk udtryk og er velkomponeret med flere interessante detaljer bl.a vinduer og kviste. Bl.a. er det karakteristiske tagudhæng og kvisttag bevaret og tag og tagrender er udskiftet i 2012, lyder det blandt andet i lokalplanen for området.

Mange forandringer

At villaens bevaringsværdi tilsyneladende ikke alligevel er stor, skyldes blandt andet, at villaen igennem tiden har gennemgået nogle forandringer.

- Zinkbeklædning på kvist, nye vinduer og døre såvel som ny trappe og adgangsparti trækker meget fra det oprindelige udtryk. Desuden har bygningen enkelte sætningsskader og slitage på mur. Uagtet de ovenstående forhold bliver bygningen ikke udpeget i Lokalplan 141. Kommunen vurderer, at bygningen med sin solitære placering i et omdannet byområde og de foroven beskrevne bygningsmæssige ændringer ikke har en værdi der retfærdiggør, at man tager hensyn til den ved placering og udformning af den bebyggelse lokalplanen skal muliggøre.

Da villaen er registreret som bevaringsværdig, dog med den laveste grad af bevaringsværdi, er der således nu høring, hvor eventuelle indsigelser kan indsendes til Hvidovre Kommune.

Hvidovre Kommune skriver i et svar til Hvidovre Avis, at den bevaringsværdige bygning både i 2017 og 2018 har indgået i de politiske behandlinger af den nye lokalplan for Landlystvej-grunden.

key

menu
menu