Vindmøllelauget med et ”festligt regnskab”

Vindmøllelauget med et ”festligt regnskab”

El-priserne over budgettet, og møllen kører godt efter 9 års produktionstid ni

- Nu her hvor vi har taget hul på det 10 driftsår, er det ganske tilfredsstillende at se tilbage på det forgangne år 2018, med rigtig gode elpriser på spotmarkedet. Det kan nærmest kaldes et festligt regnskab, vi kan fremlægge her i dag.

Sådan indledte formand Erik Frølund-Thomsen interessentskabsmødet i Hvidovre Vindmøllelaug forleden i teatersalen i Frihedens Idrætscenter.

Og formanden havde grund til at være i humør. Elpriserne har været pænt over budgettet, med 10 øre/kWh. Og har over året svinget mellem 20-40 øre/kWh. Desværre fulgte vindenergiindholdet ikke med i samme takt, vindens energiindhold på Sjælland blev på 87.7 % af et normalt vindår, mod 104.0% sidste år på landsplan lå energiindholdet på 89.2 %. Det laveste vindindeks de seneste 5 år. Man havde budgetteret med 12.1 mio. kWh, men nåede kun 11.158.515 kWh,

- Det skal dog samtidig bemærkes, at møllen har kørt upåklageligt med ganske få driftsstop, og nogle få perioder med vindstille dage. Det ses tydeligt på møllens rådighedstal, der blev på næsten 100 %, nemlig 99.4 %. Det må siges, at være et særdeles flot resultat, bemærkede Frølund.

- Årsagen til de højere priser i 2018, skyldes flere faktorer, udover den ringe vind, den stigende pris på CO2-kvoter, lav vandstand i de nordiske vandmagasiner og højere priser på brændsel for konventionelle kraftværker.

- Selvom bestyrelsen ikke er i besiddelse af en krystalkugle, ser vi dog lys forude, og har en forventning om, at elpriserne fortsat vi stige noget i de kommende år, understregede formanden, - og fortsatte:

- I møllens ni-årige produktionstid, er der opstået en del slidtage på vingernes overfladebelægning, det er dog ikke noget alvorligt. Man har fået fotograferet vingerne med en drone, og det gav et fint billede af slidtagen. Det var en ganske spændende oplevelse at se hvordan den virkede i luften, og kunne holde en afstand på 7 meter til vingerne, uden at blive påvirket af vinden. Siemens er nu i gang med at udbedre det, og der bliver samtidig på limet en kraftig forkants beskyttelse, men desværre er arbejdet på grund af vejrforholdene ikke færdiggjort. Der skal være en temperatur på mindst 8gr. Og en moderat luftfugtighed samt en vindhastighed på 8m/s eller derunder. Det skal samtidig bemærkes at Siemens udfører dette arbejde uden beregning.

Bestyrelsen forventer, at denne istandsættelse af vingerne, der nu vil fremstå som nye, vil holde resten af møllens tid.

En fusion på vej?

- I sidste måned, fremsendte bestyrelsen til alle andelshavere, vores synspunkter vedrørende en fusion mellem Danmarks Vindmølleforening (DVF) og Vindmølleindustrien. Her gav vi udtryk for, at vi havde svært ve at se os selv i en sådan konstruktion. Idet vi finder, at de forskelligrettede interesseområder stritter i modsatte retninger.

- Vi blev medlem af DVF da vindmøllen blev igangsat den 1. november 2009, vi betragtede DVF som en forening for Vindmøllelaug, og var dem der kunne løfte vores interesser, i forhold til elpriser og et talerør overfor politikerne, og ikke mindst omkring den grønne omstilling. Gode elpriser og den grønne omstilling, her mener vi, at, der er plads til forbedringer.

- Vindmølleindustrien favner både Vindmøllefabrikanter, Energiselskaber som Ørsted og Vattenfall etc. Og en bred kreds af 200 virksomheder, der leverer komponenter, servise og rådgivning. De synspunkter, var der et pænt antal andelshavere der kommenterede på, med opbakning fra alle, med ønsker om, at udstyre os med en fuldmagt til at stemme nej til denne fusion. Desværre kunne der kun stemmes ved personligt fremmøde.

- Bestyrelsen var selvfølgelig til stede ved mødet, og fremførte vore synspunkter, men de fandt desværre ikke grobund i forsamlingen. Der var over 97 % af de stemmeberettigede der stemte for fusionen. Der var to personer der støttede op om vores synspunkter. Bestyrelsen vil efter denne fusion er vedtaget, drøfte situationen. Foreningen hedder nu Wind Danmark. Bestyrelsen har efterfølgende besluttet, at anbefale at HVL, melder sig ud af den nye forening, tilføjede Frølund-Thomsen.

Fremtidens Avedøre Holme?

Om udvidelse af Industriområdet – De 9 Øer, kaldet Holmene - oplyste formanden, at man allerede på et tidligt tidspunkt var blevet informeret ved et møde med Hvidovre Kommune om de store visioner, til et fremtidens moderne erhvervsområde, med 380 nye virksomheder med 12.000 arbejdspladser.

- Det er et projekt, hvor der skal inddæmmes 3,1 mio. kvadratmeter ude i havet hvor vores Smukke Skyline er placeret, og de to andre Dong/Ørsted møller.

- Med det meget lange tidsperspektiv frem til 2040 hvor det forventes færdig udbygget, og hvor det første spadestik tages i 2022, er det ikke bestyrelsens opfattelse, at det giver nogen problemer for normal produktion. Vi har tilladelse til at drive møllen frem til 2034, men har dog betinget os, at tage situationen op igen, dersom det viser sig, at produktionen bliver påvirket af byggeriet.

Udenlandsk interesse

Om de mange besøg ved vindmøllen ude fra den store verden, fortalte Frølund Thomsen:

- Det er ganske fornøjeligt, at interessen fortsat er i højsædet ude i den store verden, for at se og høre om Hvidovres Smukke Skyline.

- I oktober sidste år, kom der besøg fra Indonesien, ved minister for strategi og planlægning, ambassadører, embedsfolk fra ministerium og ambassader, de havde valgt et dobbelt visit, for at høre om og se, både kraftværket og vores Smukke Skyline. Det var godt nok en råkold og blæsende dag. Derfor foregik hele besøget inden døre hos Ørsted. Jeg havde forinden besøget fået stillet en række gode skiftlige spørgsmål, hvad de gerne ville vide noget om, givet noget de kan bruge derhjemme i Indonesien.

- Næste besøg - midt i april - er seks parlamentarikere fra det Frankrig og deres ambassade i København. Til maj, kommer der ca. 20 unge studerende fra forskellige stater i USA. De er her i Danmark på et semester af nogle måneders varighed. Det er en amerikansk professor David Possen, jeg nu har haft kontakt med i godt fem år, der er særdeles interesseret i den grønne miljøpolitik vi er med til, der gør en forskel. Det mener han er god viden for de amerikanske studerende, som jeg mener de kan gøre brug af hjemme i USA. Selvom der er stater i USA, der gør meget for den grønne omstilling, er det også vigtigt at de unge har noget viden om dette, når mange af dem, på et tidspunkt måske bliver de nye meningsdannere, sluttede formanden.

menu
menu