Vision for boligfællesskab – Rosenhøj!

Vision for boligfællesskab – Rosenhøj!

Hvidovre kommune har opsagt lejemålet, der tidligere har huset SFO Rosenhøj, og Lejerbo har i den forbindelse kontaktet Hvidovre kommune med henblik på at indgå et samarbejde om udvikling af området.

Visionen er et inkluderende bofællesskab til seniorer, socialt udsatte kvinder og et dagtilbud, der er til for de 0-6 årige i Rosenhøj. Tanken er at give beboerne mulighed for at indtræde i et positivt bofællesskab til gavn for hinanden og samfundet.

Hvidovre Kommune har tradition for at anbringe unge psykisk-og socialt udsatte over 18 år med specialbehov, specielt unge i alderen 18-22 år, uden for hjemmet. Visionen for boligfællesskabet foreslås udvidet til også at kunne tilbyde et stabilt efterværn for udsatte 18-22årige Hvidovre borgere hvor Hvidovre Kommune passer egne borgere i et lokalt forankret efterværn blandt de 18-22årige.

Hvidovre Kommune bør passe sine egne borgere. Psykisk-og socialt udsatte over 18 år med specialbehov, specielt unge i alderen 18-22 år, der er efterladt til egne valg og beslutninger, gode som dårlige, herunder udfordringer med selvmedicinering, uddannelse, sundhed og trivsel. Denne gruppe kan tilføjes en positiv personlig udvikling ved at indgå i et aktivt bofællesskab og styrke beboergruppernes robusthed og bl.a. imødegå problemer med isolation og ensomhed. Udsatte unge og særligt unge, der har været anbragt uden for hjemmet, har en større risiko for at opleve vanskeligheder i forbindelse med overgangen til voksenlivet end deres jævnaldrende. Lad os hjemtage de unge, der har været anbragt udenfor hjemmet med det formål at bidrage til, at den unge får en bedre overgang til en selvstændig voksen tilværelse.

Antal anbragte pr. 1.000 18-22-årige i Hvidovre Kommune – 2018 - 6,8

Antal med forebyg. foranstaltninger pr. 1.000 18-22-årige i Hvidovre Kommune – 2018 – 23,9

Kilde: KL - Udsatte børn – Nøgletal 2020

Jeg forslår at Hvidovre Kommune i samarbejde med Lejerbo opretter ex. 20 små herbergsboliger og værelser, Cafe miljø mm for de psykisk-og socialt udsatte i aldersgruppen over 18 i visionsplanen for området ved den nedlagte SFO Rosenhøj.

Med venlig hilsen

Ejner Skræddergaard

Det konservative Folkeparti Hvidovre (C)

Kasserer

menu
menu